تعميق فوايد امام غايب در پرتو امام شناسي و غيبت شناسي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

16c
چکيده

باورهاي اعتقادي، همواره صحنه‌ نقادي و طرح شبهات بوده است. اعتقاد به امام غايب نيز از اين امر مستثنا نيست. يكي از شبهاتي كه متوجه اين باور شده است، ""انتفاي فوايد و لغويت امام غايب"" است. ريشه شبهه مذكور حاصل دو برداشت اشتباه، يا ناقص از مفهوم غيبت، شئون و مناصب امام است. طراحان اين شبهه پنداشته اند غيبت يعني عزلت، اختفا و فقدان شخص و شخصيت امام و شئون امام (رهبري و حكومت سياسي و حضور اجتماعي). بنابراين، امام غايب، يعني حاكمي كه هيچ حضور و نمودي ندارد!

مهدويت؛ فرجام تنازع حق و باطل

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده

از جمله موضوعات مهم مهدويت که در قالب «مباني مهدويت» قرار مي‌گيرد، بحث «تنازع حق و باطل» است. نوشتار پيش رو با عنوان «مهدويت؛ فرجام تنازع حق و باطل»؛ به اين موضوع اختصاص داشته و با بيان مقدمه‌اي به تبيين تنازع حق و باطل و کيفيت تعامل مهدويت با آن، پرداخته است. بعد از مقدمه، نظريه و ديدگاه سه گانه‌اي در موضوع تنازع حق و باطل به ميان آمده است. براساس نظريه اول که به عنوان «نظريه تکاملي تاريخ و پيروزي حق»؛ مطرح است؛ خوش فرجامي بشر مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با دلايل عقلي و نقلي، همراه با

بررسي تحليلي جايگاه آموزه مهدويت در انديشه نبوي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده
اين مقاله با روشي توصيفي ـ تحليلي مي‌کوشد مباني نظري و ابعاد آموزه مهدويت را از نظرگاه انديشه نبوي 6 شناسايي کند. بررسي انگاره‌هاي نبوي در تبيين آموزه مهدويت، آغاز گاهي است كه نويسنده براي ارائه تصويري روشن از بحث بر مي‌گزيند. در اين جهت به تبيين و تفسير انديشه مهدويت در چارچوب نظام امامت و ولايت، تبيين اين انديشه در قالب ستيزش تاريخي جبهة حق و باطل و تبيين و تفسير انديشه مهدويت در قالب سامانة اجتماعي امام و امت اشاره مي‌شود.
در ادامه نيز به شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي آموزه مهدويت از ديدگاه

سير تاريخي استفاده از عنوان «مهدي» در نگاه اسلام‌شناسان غربي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

از آن­جا که اعتقاد به مهدي موعود، همزاد اسلام بوده و بارزترين تجلّي را در بشارت­هاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم داشته است؛ فرقه‌هاي اسلامي در پذيرش آن اتفاق نظر دارند. بديهي است سوء استفاده برخي از مدعيان که نوعا براي کسب قدرت و مشروعيت، به اين آموزه‌ دينيِ اصيل تمسّک جسته­اند، نبايد به عنوان دليلي بر نادرستي اصل مهدويت تلقي شود. متأسفانه بيش‌تر مستشرقين، توان تفکيک ميان حقيقت مهدويت و سوء­استفاده­هاي صورت گرفته از آن را نداشته و در پژوهش­هاي­ تاريخي خود، اين دو را به هم

گونه شناسي وجود حجت حي با تأکيد بر دو واژه مُنذر و هاد

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده

موضوع بسيار مهم امامت و پيشوايي جامعه مطلبي نيست که قرآن مجيد از کنار آن به سادگي عبور کرده و به آن نپرداخته باشد. از اين رو، آيات متعددي از کتاب الاهي، زواياي مختلف اين موضوع را مورد بحث قرار داده و در عرصه‌هاي گوناگون آن اصول، قواعد و معارف متنوعي را ارائه فرموده است. ازجمله اين قواعد، تأکيد بر ضرورت حضور امام و هادي در هر زمان است. اين مقاله در صدد ترسيم يکي از اين قواعد اساسي با استناد به جمله «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكلُ‏ِّ قَوْمٍ هَاد» از آيه 7 سوره رعد است. در اين نوشتار، با

جهاني شدنِ پايان، موعودباوري متناقض غرب و جهاني شدنِ آغاز نگاهي ديگر به بحران مدرن و رويكرد مهدوي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

«پايان گرايي» يا «پايان‌ باوري»، و تقرير از بحران و نافرجامي‌هاي دوره مدرن، بدنه اصلي عوامل معرفتي و غير معرفتي انديشه‌هاي پست مدرن بوده است (خصوصا انديشه‌هاي نيچه و ليوتار). ظهورجهاني سازي، همزمان با اين دوره و اين تقارير رخ داد و خود را به عنوان طرحي ديگر چنان عرضه کرد که تا امروز پيامد‌هاي عيني اين نافرجامي‌ها در زندگي روزمره توده‌هاي مردم پنهان است؛ ولي تعارض‌هاي عميقي را در ساحت انديشه باقي گذارد. مقاله حاضر مي‌کوشد با تبيين و شرحي متفاوت از جهاني شدن درپرتو ايده‌هاي پست مدرنيسم و

مهدويت و جايگاه آن در چشم‌انداز فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (با رويکرد آينده‌پژوهي)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکيده

«آينده‌پژوهي» به عنوان يکي از حوزه‌هاي مطالعاتي، اين رسالت را بر عهده دارد که مديريت آينده جهان را ترسيم سازد. بر همين مبنا است که رهبران جوامع با در نظر گرفتن عوامل مختلف (ايده‌ها، آرزوها، فرصت‌ها، تهديدها و استعدادها) و براي رسيدن و تعيين درست آينده، سندهايي را با عنوان «چشم‌انداز» تنظيم مي‌کنند. بر اين اساس، چشم‌انداز، بيان سازمان يافته‌اي است در مورد حرکت از حال به سوي آينده و از وضع موجود به وضع مطلوب. يکي از ضرورت‌هاي جامعه ديني ما تدوين سند چشم‌انداز فرهنگي بر اساس مهدويت است

مستندات قرآني عرضه باور به رجعت و مواقف پس از مرگ، در زيارت آل‌ياسين

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)


چكيده

در بخش پاياني زيارت آل ياسين، زائر بر اساس آموزه‌هاي امام، به عرضه باورهاي خود به محضر ايشان مي‌پردازد؛ و حتمي و مسلم بودن آن‌ها را با کلمه"حق"، که به معناي تحقق، ثبوت و ضدّ باطل است (ابن منظور، 1414: ج10، ص49؛ قرشي، 1371: ج2، ص159 و راغب اصفهاني، 1412: ص246)؛ تاکيد مي‎كند. زائر پس از ارائه اعتقادات خويش درباره توحيد، نبوت و امامت به عرضه باورداشت رجعت که از ضروريات مذهب تشيع است و در دوران حضور و حيات آخرين امام واقع مي‎شود؛ مي‎پردازد. سپس به حقانيت مرگ و ساير مواقف پس از آن شهادت

نور مهدي، هدايتگري از فراسوي آينده

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

تجلي انتظار بر فراگرد آينده‌سازي، از جمله جلوه‌هاي بسيار مهم و تحليل ناشده مهدويت است. شأن امام مهدي4 در هدايت‌گري مردم، در دوران غيبت نيز تأمل برانگيز است و بر شکل‌گيري روندهاي آينده تأثير شگرفي دارد؛ تا حدي که مي‌توان گفت، نام، کردار و منش ادراک شده او، همچون فانوسي در تاريکي دريا، هدايتگر کشتي‌هاي سردرگمي است که در ابهام خود در مسير آينده، در معرض انحراف و گم‌گشتگي قرار دارند.

رويکرد استعاره‌اي به منزلت امام، به منزله فانوس هدايت و چراغ روشني‌بخش مسير مردم از حال به آينده، در

ذريه امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف و نقش آنان در دولت بزرگ اسلامي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چكيده

يکي از موضوعات مطرح در زمينه معارف مهدويت، زندگي و ازدواج حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف است. پرسش اين است که آيا آن حضرت ازدواج کرده و ذريه و فرزند دارد؟ بنابراين فرض که امام مهدي داراي زن و فرزند است، اين سوال مطرح مي‌شود که آيا فرزندان ايشان در ايام ظهور امام يا پس از وفات وي، در به عهده گرفتن امور بعد از حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف نقش و سهمي دارند؟ در اين صورت، آيا آن‌ها بر امت رهبري کرده و بر مردم جهان و مناطق گوناگون حکمراني نموده، امور را پس ازامام بر دوش مي‌گيرند