رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بيماريهاي كليوي
#1
[rtl]كليه چيست؟هريك از دو عضو لوبيايي شكل كه در بخش خلفي بالايي حفره شكم قرار دارند و مواد زايد را از خون گرفته و ادرار مي سازند.[/rtl] [rtl]
[/rtl] [rtl] كارهاي اصلي كليه كدامند؟
كليه ها پلاسماي خون را تصفيه مي كنند و مواد شيميايي اضافي، مواد سمي، بعضي، نمكهاي معدني اضافي را دفع مي كنند.
 
سنگ كليه چيست؟
 
سنگهاي كوچكي كه در كليه تشكيل شده و به مجاري ادرار مي روند. اين دستگاه دردهاي شديد در قسمت تحتاني پشت، مجاري ادراري و يا قسمت تحتاني شكم ايجاد مي كنند. در مثانه اين سنگها ممكن است مجاري ادرار را مسدود كرده و ادرار كردن را مشكل يا ناممكن سازد.
 
علائم بيماريهاي كليه عبارتند از:
 
سوزش ادرار، زردي بول، درد و سنگيني در ناحيه كمر، تب، وجود خون و چرك در ادرار.
 
نفريت چيست؟
 
اصطلاحي عام براي انواع التهابي كليه اعم از حاد و مزمن است.
 
گلومرول و نفريت چيست؟
 
نوعي نفريت حاد يا مزمن است. اگر از رشد اين بيماري جلوگيري نشود، ممكن است گلومرولها از بين بروند و فرد به نارسائي كليوي دچار گردد.
 
علائم گلومر و نفريت حاد چيست؟
10 تا 15 روز پس از يك عفونت حاد مانند گلودرد شديد، بيمار درد كمر احساس مي كند و خيز دارد. مقدار ادرار كم مي شود و حاوي خون و آلبومين است. ممكن است فشار خون نيز بالا دارد.
 
علت پيلو نفريت چيست؟
 
نفوذ ميكروب در كليه ها هست، خواه از راه خون، خواه از راه ديگر مجراهاي ادراري و تناسلي مانند مثانه، پروستات، دهانه رحم و پيشابراه نفوذ مي كند.
 
نشانه هاي پيلو نفريت چيست؟
 
بالا رفتن دماي بدن كه گاهي با لرزه همراه است، كمردرد، تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، آزمايش وجود چرك و ميكروب در ادرار و افزايش گويچه هاي سفيد خون را نشان مي دهد.
 
اندازه سنگها چقدر است؟
 
خيلي متفاوت است. از دانه شن گرفته تا اندازه تمام لگنچه (سنگ مرجاني شكل).
 
سنگ ميزراه چيست؟
 
ميزراه معبري است لوله اي شكل كه كليه را به مثانه وصل مي كند. كمتر در خود حالب سنگ تشكيل مي شود، اما سنگ كليه اغلب از آنجا عبور مي كند و راه را مي بندد. اگر در اين محل سنگي ديده مي شود آنرا سنگ حالب مي نامند.
 
نشانه هاي وجود سنگ در ميزراه چيست؟
 
نشانه اصلي درد شديدي است شبيه قولنج كليه. درد ممكن است آنقدر شديد باشد كه حتي مؤثرترين داروها هم بر آن اثر نگذارد. اگر سنگ مانع خروج ادرار شود ممكن است بيمار تب كند. اگر ادرار عفوني شود، ممكن است تب خيلي بالا برود و بيمار لرز كند. تهوع، استفراغ و يبوست نيز اغلب مشاهده مي شود. دشواري در ادرار، ادرار شديد و پي در پي نيز ديده مي شود و سرانجام اينكه تقريباً مقداري خون در ادرار وجود دارد.
 
نارسايي كليه چيست؟
 
ناتواني كليه در انجام وظيفه دفع، نارسايي كليه به ماندن مقداري از مواد سمي زايد در بدن مي انجامد كه به صورت اور مي بروز مي كند.
 
اورمي چيست؟
 
مجموعه اي نشانه است و از آن جمله و مهمتر از همه نشانه هاي گوارشي (بي اشتهايي، تهوع، استفراغ). خارش، كمخوني و گاهي نشانه هاي قلبي، عصبي و استخواني. آزمايش افزايش اوره و كراتينين اختلال در تعادل آب و نمكها را نشان مي دهد.
 
علت نارسايي كليوي چيست؟
 
اغلب بيماريهاي كليوي ممكن است به نارسايي كليوي يا به بيان ديگر توقف كار كليه بيانجامد.
 
تركيب سنگ كليه چيست؟
 
سنگ كليه از تركيب نمكهايي مانند كلسيم، فسفر، اوكسالاتها، اوراتها و غيره تشكيل مي شود.
 
علت تشكيل سنگ كليه چيست؟
 
تشكيل سنگ به عوامل متعددي بستگي دارد كه ممكن است به طور انفرادي يا دسته جمعي اثر كنند. مانند كلسيم، اسيد اوريك و غيره در خون، غلظت و درجه اسيدي ادرار. عوامل ديگر هم ممكن است دخالت كنند ماننند عفونتهاي پيشابراهي، كمبود ويتامين بدن، رژيم غذايي و غيره. گاهي نيز علت تشكيل سنگ روشن نمي شود.
 
مثانه در كجا جا دارد و كار آن چيست؟
 
مثانه اندامي است تو خالي كه در فاصله ادرارها، پيشاب در آن جمع مي شود. گنجايش اين مخزن متناسب با مقدار حجم محتواي خود آن است. پيشاب از راه مجراهاي كليه به مثانه مي ريزد و از راه پيشابراه تخليه مي گردد. مثانه در بخش قدامي لگن خاصره، زير شكم و پشت استخوان عانه وجود دارد.
 
پيشابراه چيست؟
 
مجرايي است لوله اي شكل كه پيشاب را از مثانه به بيرون مي برد.
 
شايع ترين بيماريهاي پيشابراه عبارتند از:
 
تنگي، وارونگي پيشابراه، كيسه ها، عفونتها، بدشكلي ساختمان مادرزادي.
 
ميكروبها چگونه مثانه را عفوني مي كنند؟
 
از راه پيشاب راه، عفونت اندمهاي تناسلي زنانه، كليه ها و لوله گوارش.
 
كدام بيماريها يا ضايعات ممكن است موجب ورم مثانه شوند؟
 
سنگ كليه، تومور كليه، مجراهاي كليه يا مثانه، وجود هر مانعي سر راه پيشاب، موجب ورم مثانه مي شوند.
 
نشانه هاي ورم مثانه چيست؟
 
ورم حاد مثانه به صورت ناگهاني بروز مي كند و با ادرار دردناك (احاس سوزش) و وجود چرك و گاه خون در ادرار (پيشاب تيره) هماره است.
 
 
علت تشكيل سنگ در مثانه چيست؟
 
اغلب سنگها ريشه كليوي دارند و از راه مجراهاي كليه وارد مثانه مي شوند. تخليه ناقص و ماندن پيشاب ممكن است تشكيل مستقيم سنگ در مثانه را
موجب گردد. (ورم مثانه، تومورها يا كيسه هاي مثانه).
 
نشانه هاي سنگ مثانه چيست؟
 
درد و ادرار خوني فراوان، گاه ممكن است سنگي دفع شود يا در پيشاب راه گير كند و موجب ناممكن شدن خروج ادرار و بند آمدن حاد پيشاب گردد.
 
غده پروستات چيست؟
 
غده كوچك عضلاني و مخروطي شكل كه در زير مثانه مرد قرار دارد و دور اولين قسمت پيشابره را گرفته است و غالباً در سالخوردگان بزرگتر شده و ادرار كردن را مشكل مي سازد.
 
پروستات كجاست و كار آن چيست؟
 
پروستات غده اي در دستگاه تناسلي مرد كه پيشابراه را در مخرج مثانه احاطه كرده است. پروستات به اندازه شاه بلوط است و مايعي ترشح مي كند كه با اسپرم مخلوط مي شود.
علائم ورم پروستات عبارتند از:
 
تب، درد، تكرر ادرار، احساس درد هنگام تخليه مثانه، ادرار تيره و كدر، حتي ادرار خوني. نياز فراوان به دفع ادرار در شب، طولاني بودن آغاز دفع ادرار، نياز به فشار دادن براي ادرار و نيز گاه عدم توانايي در ادرار.
 
شب ادراري چيست؟
 
شب ادراري علت هاي بسيار دارد. در 10 در صد مواقع ريشه عفوني و جسمي و در 90 در صد اوقات علت رواني دارد.
 
داروي شب ادراري عبارتند از:
 
بابونه (2 مثقال)، زيره سبز (2 مثقال)، رازيانه (2 مثقال)، بارهنگ بوداده (2 مثقال)، سعد كوفي (2 مثقال)، بلوط (2 مثقال)، زيره سياه (2 مثقال)ف تخم شنبليله (2 مثقال)، زنيان (2 مثقال).
پودر كنيد يك قاشق مرباخوري در يك استكان آبگرم با عسل ميل كنيد.
بابونه (2مثقال)، زيره سياه (2 مثقال)، كندر (2 مثقال)، وشا (2 مثقال)، پوست هليله زرد (2 مثقال)، بلوط (2 مثقال)، قرص كمر‌ (4 عدد).
پودر كنيد هر شب 2 قاشق غذا خوري با زردي تخم مرغ خمير كنيد بر كمر ببنديد.
 
داروي سنگ كليه و مثانه:
 
كاكل ذرت (40 گرم)، دم گيلاس (40 گرم)، خارخسك (40 گرم)، كافشه (10 گرم)، سياه دانه (10 گرم)، برگ بو (10 گرم)، رازيانه (10 گرم)، گل پنيرك (40 گرم)، گزنه (30 گرم)، تخم خيار (20 گرم)، تخم كاسني (20 گرم)، تخم كرفس (20 گرم)، تخم گشنيز (20 گرم)، عناب (60 رگم)، اكليل (20 گرم).
همه را پودر كنيد طبق دستور جوشانده ميل كنيد.
خوردن، هندوانه، خربزه، شير خشت، جهت دفع سنگ مثانه مفيد است.
 
درمان بيماريهاي كليه با گياهان زير سورت مي گيرد:
 
مخلصه سنگ شكن، پودر سنگل، به ليمو، لاواند، قطره سنگل، ديورتيك، كاكل ذرت، دم گيلاس، خارخسك، رازيانه، سداب، سياه دانه، گزنه، دم اسب، زبان گنجشك، عناب، كاسني، كرفس، كاكنج، خرفه، بومادران، بيد، اسطوخودوس، سه پستان، سعد، گل گاو زبان، گل گندم، نسترن، زيره سبز، زيره سياه، بولاغ اوتي، ترنجبين، افسنتين، كافشه، قدومه، اسانس ژرانيوم، اسانس كاج، اسانس روزما رينوس.
چند نوع از داروهاي فوق را تهيه سپس مخلوط كرده طبق دستور جوشانده ميل كنيد.
 
درمان بيماريهاي پروستات با گياهان زير صورت مي گيرد:
 
قطره پروستاتان، اكسير تركي، كاكل ذرت، دم گيلاس، خارخسك، رازيانه، مخلصه سنگ شكن، گزنه، پنيرك، سياه دانه.
 
مواد غذايي توصيه شده در جريان ناراحتيهاي كليه، مثانه و پروستات:
 
ميوه هاي شيرين: گيلاس شيرين، سيب شيرين، گلابي شيرين، آلوي شيرين، هندوانه، طالبي و...
ميوه هاي نيمه ترش و ترش: زرد آلو، انبه، سيب، آلو، انگور، آناناس، ليمو، توت فرنگي، تمشك، انار، نارنگي، شاه توت، پرتقال، گريب فروت، كيوي و...
سبزيها: بادنجان، كدو، دانه هاي جوانه زده (جوانه هاي تازه يونجه، آفتابگردان، كنجد و در جات ضعيف تري، گندم، چاودار، جو، صحرايي و...) خيار، كدو، كدو حلوايي، برگ رازيانه، كاهو، كاهو فرنگي، فلفل دلمه اي، خرفه و...
 
سبزيهاي كم نشاسته:
 
بادام زميني، زيره سياه، سيب زميني ترشي.
سبزيهاي غني از مواد آردي:
موز، بلوط، شاه بلوط، سيب زميني
قندها:
ميوه (زرد آلوي خشك، موز رسيده، موز خشك، آلوي خشك و كشمش)، ساير ميوه هاي خشك كه به خوبي تهيه شده باشند.
چربيها و روغنها:
روغن بادام زميني، زيتون، گردوي تازه، فندق، بادام، آفتابگردان، خامه تازه، كره به مقدار متعادل.
مواد غذايي كه از نظر پروتيد غني هستند:
فندق، گردو، هسته ميوه هاي كاج، پسته، كنجد، تخمه آفتابگردان.
نوشيدنيها:
آب ميوه، آب سبزيهاي سبز، آبهاي كه داراي املاح معدني كمي باشند.
 
 
 
 
 
 
مواد غذايي كه بايد در مصرف آنها اعتدال را رعايت كرد:
 
سبزيهاي سبز و قابل هضم:
سير، جلبكهاي درياي، كلم ترش، مو سير، اسفناج و جعفري.
تذكر: اگر اين سبزيها را به صورت پخته مي خوريد، بايد آنها را در آب زياد بپزيد. آب پخته شده اين سبزيها را مصرف نكنيد.
 
سبزيهاي كم نشاسته:
 
هويج، چغندر قرمز، كلم، شلغم، ماش، شقاقل و نخود تازه.
 
ميوه هاي غني از نظر پروتيد ها:
 
ميوه هاي روغن دار، بادام، گردو و....
 
مشتقات حيواني:
 
پنير (در مصرف آن بسيار احتياط شود)، تخم مرغ عسلي يازده شده (زرد خام در صورت امكان و سفيده كمي پخته شده).
 
مواد غذايي غني از نشاسته:
 
غلات (برنج، گندم، جو، جو صحرايي، ذرت، چاودار و غيره)، نان، كلوچه هاي طبيعي، نان سوخاري، خميرهاي غذايي.
 
قندها:
 
قند نيشكر كامل، ملاس نيشكر، عصاره و شيره افرا، قند جو، شربت ذرت، ميوه هاي شيرين خشك شده به صورت طبيعي و بدون مواد كنسرو شده.
 
 
 
 
مواد غذايي كه بايد از آنها دوري كرد:
 
گوجه فرنگي، بولاغ اوتي، مارچوبه، ترشك، انگور فرنگي، اسفناج، جعفري، كاكائو، شكلات، انجير، هلو و گيلاس.
 
حبوبات:
 
عدس، نخود، نخود سبز، لپه، لوبيا، باقلا و سويا.
 
توليدات و مشقات حيواني:
 
شير، گوشت، ماهي و ميگو (در صورت تمايل مي توان كمي از آنها را مصرف كرد ولي فقط در رابطه با بيماريهاي سبك)
 
قندهاي تصفيه شده:
 
آب نباتها و مرباهايي كه با قند سفيد تهيه مي شوند.
مارگرينها، روغنها، چربيهاي پخته شده و چربيهاي حيواني.
آبهاي معدني يا گازدار، نوشابه هاي تخميري و الكل دار، كوكاكولا و غيره.
 مواد معطر كننده، چاشنيها: فلفل، خردل، ادويه، سركه، زيتون، سياه يا سبز، نمك سود و غيره.
سرخ كردنيها، عصاره هاي گوشت، تمام مواد غذايي كه دچار آسيب و تصفيه شده اند (آرد سفيد، نان سفيد، برنج پوست گرفته، قند سفيد)، شيرينيها، شير، لپه، قهوه، چاي، شكلات و كاكائو.
ميوه ها و سبزيهاي كهنه، ميوه هاي سبز، عمل آمده،‌ تخمير شده، پخته شده و نمك سود و كنسرو شده
http://www.sport.majma.info/Post.aspx?Post=404[/rtl]
االّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ الْعَنْ أعْداءَهُم أجْمَعِینَ
پاسخ }}
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان