پذیرش همکار و عضو افتخاری در مجمع جهانی شیعه شناسی (کلیک کنید)

    200px-No_image_available.svg تفسیرالقران تفسیرالقران

    • 400_472 تفسیرالقران العترة الطاهرة ورثة الكتاب وحملة علم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) :العترة الطاهرة ورثة الكتاب وحملة علم الرسول ( صلى الله عليه وآله ): قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض )..،وقال : ( ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا… ) (۱) .حديث متواتر بين الفريقين ، قاله ( صلى الله عليه وآله ) خطابا لجميع أمته عبر العصور… فقد هداهم الى معالم الحياة التي ان ساروا على هديها اهتدوا وبلغوا السعادة …، وان حادوا عنها...
    • ir175 تفسیرالقران مباحث مربوط به فهم متن، اعم از متون ادبى، حقوقى، تاريخى و دينى، كه بخشى از دانش موسوم به تفسيرگرايى تاويلى مباحث مربوط به فهم متن، اعم از متون ادبى، حقوقى، تاريخى و دينى، كه بخشى از دانش موسوم به تفسيرگرايى تاويلى (Hermeneutics) است، از مهم‏ترين مباحث قرن حاضر مى‏باشد. در نگاه ابتدايى، چنين به نظر مى‏رسد كه تفسير و فهم متن، حتى متون مقدس و دينى، چيزى جز مراجعه به علوم و فنون ادبى به منظور گره‏گشايى از ابهامات متن نيست. پس فهم متن تنها نيازمند تسلط مفسر بر قواعد و فنون مختلف ادبى است و گمان...
    • 0dd3541da11ccb9448d8887707fe269f تفسیرالقران نظريه شلايرماخر:تفسير متون دينى بلكه تفسير مطلق متن از نظر روش شناختى بيان گرديد، ويادآور شديم كه در طول 14 قرن مفسران اسلامى (بلكه نويسندگان تعليقه‏ها وتحشيه‏ها) بر هر كتابى، هدفى جز كشف مقاصد مؤلف نداشتند، و به تعبير صحيح‏تر كشف مقاصد الهى را تعقيب مى‏كردند مسلما هر موضوعى به تناسب واقعيت آن، روشى براى تفسير دارد كه تا حدى با آن آشنا شديم.ولى «فردريش شلاير ماخر» (1) (1768-1834) كه او را بنيانگذار هرمنوتيك جديد شناخته‏اند، نظريه‏اى دارد كه عمدتا حول دو محور است:1. آگاهى از فرهنگ و شرايط...
    کپی برداری از مطالب ابن سایت بلامانع می باشد.