چرایی اعتقاد به غیبت منجی و وظیفه منتظران

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

76b

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در اعتقاد دینی ، موضوع مهدویت و مساله ظهور امام عصر عجل الله تعلی فرجه الشریف می باشد. تمامی ادیان الهی بدان معتقد بوده وهمگی در انتظار منجی آخر الزمان می باشند. در اسلام نیز توجه خاصی بدان مبذول شده و آیات و روایات فراوانی به این امر اختصاص یافته است. اما سوال اصلی و رسالت این مقاله این است که چرا حضرت غائب شده اند؟ وآیا در دوران غیبت آن حضرت، ما معتقدین و پیروان منجی مسئولیت و رسالتی در تحقق ظهور داریم یا خیر؟

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسنده:

محمد اسدی گرمارودی


چاپ   ایمیل