مدّعيان سفارت و نيابت قسمت سوم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

در قسمت‌هاي پيشين اين مقاله به چگونگي شکل‌گيري گروه‌هاي مدّعي سفارت و نيابت امام زمان(ع) در بحرين پرداختيم. در اين قسمت، نگارندة محترم مقاله، فرجام ايشان و مدّعاي يکي ديگر از اين گروه‌ها را در عراق بيان مي‌کند.علما و فضلاي بحرين به مقابله با حرکت شوم سفارت و نيابت پرداخته، با قدرت با آن برخورد کردند.

آنها از مؤسس اين حرکت براي شرکت در جلسه‌اي که جمع کثيري از علما حضور داشتند، دعوت کردند و با او به بحث و جدل پرداختند تا اينکه او اظهار ناتواني کرد و تسليم شد و به باطل بودن عقايد و تفکراتي

مدعيان مهدويت، بابيت و سفارت قسمت اول

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

اشاره: با سپاس و قدرداني از استاد محقق مجتبي الساده که مجموعة حاضر را در اختيار موعود گذاشتند از اين پس بخش هاي مختلف و خواندني اثر ايشان تقديم موعوديان عزيز مي‌گردد.در دوران اخير ما شاهد برخي ادعاهاي دروغين در محافل عمومي شيعيان هستيم؛ در اين ميان، برخي ادعا مي‌کنند که با امام مهدي(ع) در ارتباط هستند و به دستور ايشان تبليغ مي‌کنند.

از سوي ديگر محافل اهل تسنن نيز خالي از چنين ادعاهايي نيست و در بسياري از کشورهاي اسلامي، برخي ادعا مي‌کنند که خود مهدي موعود(ع) هستند، حتي برخي پا از حدود و

مدعيان سفارت و نيابت قسمت دوم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

اخيراً در بحرين گروهي پا به عرصه وجود نهاده که به گروه«سفارت يا باب المولي» معروف شده است. اين گروه طرفدار شخصي به نام «عبدالوهاب بصري» هستند. او در زندان بحرين، ادعاي ارتباط با نمايندة امام مهدي(ع) در خواب را مي‌کرد و مي‌گفت: برخي اوامر و نواهي از جانب ايشان به او رسيده است. گروهي اين ادعاي او را باور کردندو برخي از کساني که با او در زندان به سر مي‌بردند به او ايمان آوردند. هنگامي که اين گروه در پايان دهة هشتاد ميلادي از زندان آزاد شدند، با مخالفت شديد علماي بحرين مواجه شدند، زيرا علما معتقد

جعفر کذاب و امام زمان (علیه السلام)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

گاه مى شود بر اثر عواملى ، از حضرت نوح عليه السلام پسرى ناخلف بنام كنعان و يا از حضرت آدم  عليه السلام پسرى متمرد بنام قابيل به وجود مى آيد.حضرت امام هادى عليه السلام داراى 5 فرزند به نامهاى امام حسن عليه السلام ، حسين ، محمد، جعفر، و عليه بود. 
در ميان اين فرزندان، جعفر، بسيار ناخلف بود كه لقب كذاب (دروغگو) را گرفت ، امام هادى عليه السلام درباره او فرمود :از فرزندم جعفر دورى كنيد، نسبت او به من همچون نسبت كنعان به نوح عليه السلام است.
امام عسكرى عليه السلام فرمود : مثل من و جعفر مانند