‌‌جریان‌شناسی جنبش‌های مهدوی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 26 - 51 دقیقه)

از جریان‌های مطرح در جهان اسلام، جنبش‌های مهدوی یا متمهدیان است. جهان اسلام در طول تاریخ اسلام آزمایشگاه مهدویت بوده، امواجی از ادعاها در باب مهدویت را به خود دیده است. جنبش‌های مهدوی با توجه به موقعیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی، از مبانی نظری متفاوتی در باب مهدویت (نظیر فرزند پیامبر و از...

ادامه مطلب...

مدعيان مهدويت، بابيت و سفارت قسمت اول

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 11 دقیقه)

اشاره: با سپاس و قدرداني از استاد محقق مجتبي الساده که مجموعة حاضر را در اختيار موعود گذاشتند از اين پس بخش هاي مختلف و خواندني اثر ايشان تقديم موعوديان عزيز مي‌گردد.در دوران اخير ما شاهد برخي ادعاهاي دروغين در محافل عمومي شيعيان هستيم؛ در اين ميان، برخي...

ادامه مطلب...

مدّعيان سفارت و نيابت قسمت سوم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 7 - 14 دقیقه)

در قسمت‌هاي پيشين اين مقاله به چگونگي شکل‌گيري گروه‌هاي مدّعي سفارت و نيابت امام زمان(ع) در بحرين پرداختيم. در اين قسمت، نگارندة محترم مقاله، فرجام ايشان و مدّعاي يکي ديگر از اين گروه‌ها را در عراق بيان مي‌کند.علما و فضلاي بحرين به مقابله با حرکت شوم...

ادامه مطلب...

جعفر کذاب و امام زمان (علیه السلام)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 4 - 7 دقیقه)

گاه مى شود بر اثر عواملى ، از حضرت نوح عليه السلام پسرى ناخلف بنام كنعان و يا از حضرت آدم  عليه السلام پسرى متمرد بنام قابيل به وجود مى آيد.حضرت امام هادى عليه السلام داراى 5 فرزند به نامهاى امام حسن عليه السلام ، حسين ، محمد، جعفر، و عليه بود. 
در ميان اين فرزندان، جعفر، بسيار...

ادامه مطلب...

مدعيان سفارت و نيابت قسمت دوم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 8 - 15 دقیقه)

اخيراً در بحرين گروهي پا به عرصه وجود نهاده که به گروه«سفارت يا باب المولي» معروف شده است. اين گروه طرفدار شخصي به نام «عبدالوهاب بصري» هستند. او در زندان بحرين، ادعاي ارتباط با نمايندة امام مهدي(ع) در خواب را مي‌کرد و مي‌گفت: برخي اوامر و نواهي از جانب...

ادامه مطلب...