قيام امام زمان (عج) چگونه قيامي است؟

آيا امام زمان (عج) همه کافران و مشرکان را گردن مي زند؟بسياري از افراد در مورد قيام حضرت تصور مي کنند که اين قيام منجرقيام امام زمان (عج) چگونه قيامي است؟

به بزرگ ترين و خونين ترين جنگ تاريخ مي شود و حضرت سال ها با جنگ و قيام مسلحانه به مبارزه با کفر و شرک و نفاق مي پردازد

و همه کفار و مشرکين و دشمنان اسلام، حتي مسلمانان سست ايمان را مي کشد

و بعد از اين جنگ خونين، هر کس مي ماند، اهل سعادت و ايمان خواهد بود.

معمولاً نقاشي هايي هم که از امام زمان (عج) کشيده مي شود، تصوير مردي است که روي اسب نشسته و شمشير خود را بلند کرده و آماده دادن دستور نبرد است، آيا واقعاً اين گونه است؟

 

قيامي فکري و فرهنگي

قضا و تکامل و قطعي درمورد جزييات قيام امام زمان (عج) براي ما ممکن نيست، اما آن چه از جمع بندي روايات و دلايل عقلي به دست مي آيد، اين است که انقلاب جهاني امام زمان (عج)، پيش از هر چيز، انقلابي فرهنگي و فکري است، نه نظامي و کودتايي و به خاطر همين شيوه است که اکثر مردم بدون هيچ جنگ و خون ريزي و مقاومتي، جذب حکومت امام مي شوند.

حتي اگر ظهور امام زمان (عج) را در همين سال ها در نظر بگيريم، چگونه مي توان تصور کرد که بدون کار فکري و فرهنگي و روشن کردن حقيقت براي مردم، جمعيتي چند ميلياردي حاضر به پذيرش تفکر و عقيده ما شوند و دست از دين و آيين و عقايد و باورهاي خود بردارند يا چگونه مي توان اين جمعيت عظيم را به زور همراه کرد؟

 

دوران رشد عقل ها

اين مسئله حقيقتي است که از برخي روايات به روشني به دست مي آيد و نشان مي دهد دوران ظهور امام زمان (عج)، دوران رشد عقل و معرفت بشر است. به گونه اي که اکثر مردم با مواجه شدن با حقيقت و استدلال و منطق روشن امام، به راحتي آن حضرت را مي پذيرند و دست از رفتار و تفکرات اشتباه خود مي کشند.

در برخي روايات آمده که امام زمان (عج) به رشد عقلي مردم مي پردازند و امام با اين امر، مردم را آماده پذيرش حکومت جهاني مي کند و آنان را به فرهنگ و تمدن اسلام فرا مي خواند. امام صادق(ع) فرمودند: «آن گاه که قائم ما قيام کند، خداوند دست رحمت بر سر بندگان مي گذارد و به وسيله او، خرد و انديشه هاي انسان کامل مي شود.»

برخي روايات از رشد علمي در زمان ظهور امام زمان (عج) سخن به ميان آوردند و دوران ظهور را دوران گسترش علم ناميدند و يکي از ويژگي هاي مهم حکومت امام را گسترش علم دانستند. دراين زمينه امام صادق (ع) فرمودند: «دانش 27 بخش داردکه بشر تاکنون، دو بخش آن را آموخته است. به هنگام قيام امام زمان (عج) 25 بخش ديگر بر آن افزوده مي شود».

 

رشد فکري، لازمه پيروزي

از نظر عقلي اين ادعا قابل قبول است، زيرا اگر بنا بر جنگ و نبرد بود که اين همه تأخير نياز نبود و در گذشته که جمعيت و قدرت تسليحاتي انسان ها کمتر بود، اين قيام انجام مي شد که پيروزي راحت تر بود. همه مي دانيم يکي از عوامل تحقق قيام حضرت، وجود 313 انسان کامل در يک زمان است. به نظر شما با 313 نفر چگونه مي توان در جنگي جهاني پيروز شد؟ ممکن است گفته شود اين پيروزي با اعجاز الهي و قدرت خاص امامت به دست مي آيد، نه ابزار و امکانات عادي و شرايط طبيعي، اما در جواب بايد گفت اگر اين گونه بود که نياز به همين 313 نفر هم نبود. پس چرا تاکنون ظهور حضرت به تأخير افتاده است؟

روشن است که ماهيت قيام و ظهور حضرت چيز ديگري است و اين تعداد هم مسئوليت مهم تري، غير از جنگ و فرماندهي نبرد نظامي را بر عهده دارند.

 

کشتار بزرگ توسط پرچم دار صلح؟

يکي از مهم ترين نشانه هاي جامعه بي نظير امام زمان (عج)، صلح، امنيت و عدالت است تا جايي که همه آن حضرت را منجي، يعني نجات بخش مي دانند. با وجود اين روشن است که اين امر با کشتار و خون ريزي هم خواني ندارد و هر چند قيام حضرت از روي ظلم و بي عدالتي نيست، اما نمي توان با بزرگ ترين جنگ تاريخ و سال ها خون ريزي و کشتار، جامعه اي سرشار از صلح و عدالت و امنيت را تشکيل داد.

دليل اين مسئله اين است که حکومتي که با جنگ و زور و مقابله شديد نظامي شکل گرفته است، سرشار از مخالفت هاي دروني و قيام هاي مخالفان و کودتاهاي کوچک و بزرگ خواهد بود. و چنين جامعه اي روي آرامش و امنيت را نخواهد ديد، زيرا در حکومت جهاني حضرت قرار نيست تنها مسلمانان، آن هم شيعيان خالص زنده بمانند و ديگران از دم تيغ بگذرند، بلکه همه مردم در مناطق گوناگون جهان در اين حکومت حضور خواهند داشت. اگر ملتي با زور و کشتار مجبور به تسليم شده باشد، هيچ وقت درستي اين حکومت را نخواهد پذيرفت و روزي عليه آن قيام خواهند کرد.

يقيناً جنگ خواهد شد.

بعد از ظهور امام، افراد و جريان هاي فکري و حکومت ها و دولت هايي، با حکومت امام مخالفت مي کنند و مي کوشند مانع پيشرفت قيام و شکل گيري حکومت جهاني حضرت شوند و به هر وسيله ممکن به مقابله و مبارزه با ايشان بر مي خيزند. در برابر اين گروه از دشمنان، در ابتدا حضرت آنان را نصيحت و هدايت مي کند، چه بسا برخي از آنان تحت تأثير موعظه امام و استدلال قاطع و روشن حضرت قرار گرفته، جذب حکومت ايشان شوند، ولي يقيناً برخي ديگر به لجاجت خود ادامه مي دهند که در برابر اين گروه، امام با قاطعيت مي ايستد و همه آنان را از بين مي برد و زمين را از آلودگي وجود اين کوردلان مخالف حقيقت پاک مي کند.

چون اين گروه ها و حکومت ها و دولت ها، از قدرت بسياري در عالم برخوردارند و منابع مالي و نظامي فراواني در اختيار دارند، جنگي بزرگ به راه مي اندازند و چه بسا مبارزه با آنان سال ها به طول مي انجامد، اما اين به معناي مقابله نظامي با همه مردم جهان و کشته شدن اکثر آنان نيست، بلکه در نتيجه تلاش هاي فکري و فرهنگي و مبارزه با سران کفر و ظلم، در نهايت قيام حضرت به پيروزي مي رسد و مردم جهان در حکومت جهاني حضرت به صلح و رفاه و امنيت مطلق دست مي يابند.

 

منبع: نشريه انتظار نوجوان، شماره 64

هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام، بلامانع می باشد