مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 35 دقیقه)

چکیده

هدف این مقاله مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای دینی فرقۀ مرشدیه است؛ گروهی که کمابیش در تاریخ نوپاست و آن‌طور که باید و شاید تاکنون بررسی نشده است­. توصیف‌ها و بررسی­­ها [دربارۀ این فرقه] تنها تا سال 1946 را پوشش ­داده­اند و/ یا به شدت انتزاعی بوده­اند. در این مقاله...

ادامه مطلب...

حسین بن حمدان خصیبى و اهمیت وى در تکوین نُصیریه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 30 - 60 دقیقه)

 

اشاره:

غلو و عقاید غلوآمیز یکى از جنبه هاى مورد توجه در پژوهش تاریخ سه قرن نخست تشیع و پس از آن است که غالباً در پى از بین رفتن این نحله ها، در نحله اى دیگر یا با پذیرش برخى از عقاید آن در جریانى دیگر تداوم یافته است. یکى از این نحله ها، نصیریه است. تا به حال تحقیقات فراوانى...

ادامه مطلب...

نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 36 دقیقه)

چکیده

حروفیه، فرقه‌ای است که در ایران عصر مغول و تیمور، تحت تأثیر اوضاع نابسامان آن عصر ظهور کرد و هدفش قیام پیشه­وران و رعایا علیه تبعیض طبقاتی بود. این نوشتار بر آن است تا اهمّ اصول اعتقادی حروفیه، ریشه‌های تاریخی و رهبران و پایه‌گذاران اصلی آن را بررسی و معرفی کند؛ حروفیه یک مسلک...

ادامه مطلب...

قادیانیّه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 39 دقیقه)

اصل مقاله
قادیانیه نام فرقه اى است که حدود صد سال پیش در هند به وسیله میرزا غلام احمد قادیانى بنیان نهاده شد. میرزا غلام احمد فرزند میرزا غلام مرتضى، در سال 1839 میلادى در روستاى قادیان که ـ در آن زمان، حدود 1500 نفر جمعیت داشت ـ به دنیا آمد. قادیان روستایى از روستاهاى شهر گرداس...

ادامه مطلب...

فرقهها و مذاهب آیین سیک

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 42 دقیقه)

پژوهشی درباره کرّامیان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 26 - 51 دقیقه)

اصل مقاله
تحقیق درباره بعضى از فرق اسلامى که امروزه در قالب یک گروه از آنها اثرى باقى نمانده است، از مباحث قابل توجه و تأمل است.

در مطالعات فرقه شناسى اسلامى عمدتاً چهار ویژگى را باید مدنظر قرار داد:

الف) حیات فرهنگى ـ اجتماعى هر فرقه;

ب) میزان تأثیر یک فرقه...

ادامه مطلب...

آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 15 - 29 دقیقه)

ادامه مطلب...

مهدویت در واقفیه و موضع گیری امام رضا علیه السلام - 

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 41 دقیقه)

چكیده

با مطالعه تاریخ فرقه های اسلامی، می توان به این مطلب پی برد که همه آن فرقه ها در طول حیات فرهنگی و سیاسی خود با یکسری انشعابات روبه رو بوده اند. در این مقاله، به این مطلب پرداخته شده است که مذهب شیعه اثناعشری نیز همانند دیگر مذاهب اسلامی با انشعاباتی روبه رو بوده است. بیشتر آن گروه های...

ادامه مطلب...

نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 35 دقیقه)

ادامه مطلب...

فرقه واقفیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 12 دقیقه)

یكی از عواملی كه در آسیب شناسی فرق و مذاهب می تواند مورد بررسی قرار بگیرد طمع و حب دنیا به مفهوم كلی آن است. گاهی انحراف درون فرقه ای به دلیل ریاست طلبی برخی افراد است كه حق را از صاحبان اصلی آن گرفته و بر تن خود به ناحق می پوشانند. شاهد واضح و آشكار این وضعیت، انتخابات حزبی در سقیفه بود كه به ناحق، ابوبكر...

ادامه مطلب...

Publish modules to the "offcanvs" position.