حسین بن حمدان خصیبى و اهمیت وى در تکوین نُصیریه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 30 - 60 دقیقه)

 

اشاره:

غلو و عقاید غلوآمیز یکى از جنبه هاى مورد توجه در پژوهش تاریخ سه قرن نخست تشیع و پس از آن است که غالباً در پى از بین رفتن این نحله ها، در نحله اى دیگر یا با پذیرش برخى از عقاید آن در جریانى دیگر تداوم یافته است. یکى از این نحله ها، نصیریه است. تا به حال تحقیقات فراوانى...

ادامه مطلب...

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 15 - 30 دقیقه)

چکیده
در فهم و تفسیر متون، در طول تاریخ، همواره دو جریان به موازات هم وجود داشته است: ظاهرگرایی و تأویل‌گرایی. سلفیه یکی از جریان‌های ظاهرگراست، که مدعی تأویل‌گریزی است، و وامدار ابن‌تیمیه است. وی تأویل را به سه معنا می‌داند: تفسیر؛ حقایق خارجی؛ برگرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنای غیرظاهر....

ادامه مطلب...

قادیانیّه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 39 دقیقه)

اصل مقاله
قادیانیه نام فرقه اى است که حدود صد سال پیش در هند به وسیله میرزا غلام احمد قادیانى بنیان نهاده شد. میرزا غلام احمد فرزند میرزا غلام مرتضى، در سال 1839 میلادى در روستاى قادیان که ـ در آن زمان، حدود 1500 نفر جمعیت داشت ـ به دنیا آمد. قادیان روستایى از روستاهاى شهر گرداس...

ادامه مطلب...

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 22 - 43 دقیقه)

چکیده
همگونی تصوف با تشیع به معنای فرآیندی است که به وسیلهٔ آن، تصوف با تشیع پیوندی استوار برقرار کرد و بر فرهنگ اجتماعی جامعهٔ ایران اثر گذاشت. این همگونی، در سده‌های میانی تاریخ ایران، هم‌زمان با یورش مغول و با کوشش فکری بزرگان شیعی و صوفی شکل گرفت. تأثیرپذیری هر...

ادامه مطلب...

پژوهشی درباره کرّامیان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 26 - 51 دقیقه)

اصل مقاله
تحقیق درباره بعضى از فرق اسلامى که امروزه در قالب یک گروه از آنها اثرى باقى نمانده است، از مباحث قابل توجه و تأمل است.

در مطالعات فرقه شناسى اسلامى عمدتاً چهار ویژگى را باید مدنظر قرار داد:

الف) حیات فرهنگى ـ اجتماعى هر فرقه;

ب) میزان تأثیر یک فرقه...

ادامه مطلب...

روزشمار جریان بابیت و بهائیت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 14 - 28 دقیقه)

در بحث از فرقه بابیت و بهائیت، و بررسی مسائل گوناگونی راجع به آن ها، جای جای با حوادث و رویدادهایی روبه رو می شویم که شناخت جایگاه و جغرافیای تاریخی آن ها به آشنایی کلی و جامع با پیشینه این فرقه در طی تاریخ نیاز دارد. با این آشنایی کلی، خواننده می تواند بفهمد هر رویداد یا تحول خاص...

ادامه مطلب...

مهدویت در واقفیه و موضع گیری امام رضا علیه السلام - 

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 41 دقیقه)

چكیده

با مطالعه تاریخ فرقه های اسلامی، می توان به این مطلب پی برد که همه آن فرقه ها در طول حیات فرهنگی و سیاسی خود با یکسری انشعابات روبه رو بوده اند. در این مقاله، به این مطلب پرداخته شده است که مذهب شیعه اثناعشری نیز همانند دیگر مذاهب اسلامی با انشعاباتی روبه رو بوده است. بیشتر آن گروه های...

ادامه مطلب...

بابیت و بهائیت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 4 - 8 دقیقه)

در دوران قاجاریه به دلیل تبعیض، بی‌عدالتی‌‌، فقر، وضعیت ناگوار معیشتی و بطور کلی وضعیت اسفبار اقتصادی، سیاسی که بر کشور حاکم بود، مردم در تنگا قرار داشتند.علاوه بر این جنگها و شکست‌های پیاپی ایران از روس، و اوضاع نابسامان هیئت حاکمه و درباریان در دوره فتحعلی شاه، ایران را به...

ادامه مطلب...

فرقه واقفیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 12 دقیقه)

یكی از عواملی كه در آسیب شناسی فرق و مذاهب می تواند مورد بررسی قرار بگیرد طمع و حب دنیا به مفهوم كلی آن است. گاهی انحراف درون فرقه ای به دلیل ریاست طلبی برخی افراد است كه حق را از صاحبان اصلی آن گرفته و بر تن خود به ناحق می پوشانند. شاهد واضح و آشكار این وضعیت، انتخابات حزبی در سقیفه بود كه به ناحق، ابوبكر...

ادامه مطلب...

Publish modules to the "offcanvs" position.