پيوند و همكاري متقابل بهائيت و صهيونيسم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

بهائيان، فرقه اي از آئين بابي هستند كه خود، برخاسته از مكتب شيخي تفكر ركن رابع است. مؤسس اصلي آئين بهائيت، ميرزا حسينعلي نوري است كه ابتدا پيرو باب بوده و در تبليغ و ترويج بابيت تلاش ميكرده است. و با استقرار در عكاي فلسطين اشغالي و حمايت دولتمردان انگليسي و آمريكا فرقه ضالة بهائيت شكل گرفت و با توجه به اهداف مشترك با صهيونيسم‌ها پيوندي بين آنها بوجود آمده است.
مقدمه
در سال 1265 ق، شورش بابيها در ايران پيش آمد و در پي آن، ميرزا تقيخان اميركبير، به دستور ناصرالدين شاه تصميم به سركوبي

نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکیده

حروفیه، فرقه‌ای است که در ایران عصر مغول و تیمور، تحت تأثیر اوضاع نابسامان آن عصر ظهور کرد و هدفش قیام پیشه­وران و رعایا علیه تبعیض طبقاتی بود. این نوشتار بر آن است تا اهمّ اصول اعتقادی حروفیه، ریشه‌های تاریخی و رهبران و پایه‌گذاران اصلی آن را بررسی و معرفی کند؛ حروفیه یک مسلک مذهبی مبارزاتی و معترض ایرانی با اعتقادات شدیداً ملی‌گرایانه بود. آنها بر ارزش نمادین و معانی رمزی حروف و شناخت خدا از راه حروف تأکید داشتند و مقام انسان را بسیار بالا می‌بردند. اساسی‌ترین اصول اعتقادی آنها عبارت‌

نقد و بررسي آيين‌ بهائيت‌ (1)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

در اين‌ نوشتار به مقوله‌ هاي‌ ايدئولوژي‌ بابي‌گري‌ و بهايي‌گري، جهت‌گيري‌ كلي‌ ايدئولوژي‌ بهائيه، تحليل‌ جامعه‌ شناختي‌ از شكل‌گيري‌ بهائيت‌ و بالا‌خره‌ مسئلهِ‌ ادّعاي‌ الوهيّت‌ پرداخته‌ شده و نقد و بررسي‌ آن‌ ارايه‌ مي‌شود.
مقدمه:
در شماره‌هاي‌ پيشين‌ مجله، در موضوع‌ <بابيت> و تاريخچهِ‌ اين‌ مسلك‌ استعماري‌ و پايه‌گذاري‌ تشكيل‌ مسلك‌ انحرافي‌ ديگر - بهائيت‌ - مطالبي‌ ارايه‌ شد.
بهائيت، آييني‌ بي‌بها، ادّعايي‌ دروغين، آموزه‌هايي‌ استعماري‌ و ابزار گمراهي‌ مردم‌ در دست‌ قدرت‌هاي‌

فرقهها و مذاهب آیین سیک

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

نتیجه تصویری برای فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک

چکیده

به طور کلی، آیین سیک شامل سه مذهب اصلی است، که به ترتیب جمعیت و اهمیت عبارت‌اند از: خالْصا، نام‌دْهاری و نیرنکاری. این سه مذهب در مورد ماهیت و مفهوم گورو اختلاف‌نظر دارند. در مذهب خالْصا نیز سه گروه که به دلیل نوع لباس، شیوة زندگی و التزام به برخی احکام خاص از سایر اعضای مذهب خالْصا متمایزند، وجود دارد که عبارت‌اند از: نیهنگ (اکالی)، نیرملا و سِواپنتهی. علاوه بر اینها، در برخی متون به یکی از فرقه‌های آیین سیک به نام اوداسی، که پسر بزرگ گورو نانک، سری‌چند، آن را تأسیس کرد، اشاره شده است. این فرقه هیچ شباهتی با پیکرة اصلی آیین سیک ندارد، چراکه نه سلسله

باب و جريان شناسي انحرافي بابيت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

مباحث مربوط به شناسايي فرقه هاي انحرافي در جريان مهدويت، در شماره هاي پيشين مجله پيگيري شد و در دو مقاله از خاستگاه فرقهِ ضالهِ <بابيت> سخن به ميان آمده، برخي از ادعاهاي دروغين اين فرقه، مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
از آن روي كه واژهِ مقدس<باب> (با تعابير مختلف ديگري كه دارد) دستاويزي براي ادعاهاي ناصواب عده اي در طول تاريخ مسلمانان به ويژه در قرن سيزدهم گشته و گمراهي و ارتداد بسياري را به دنبال داشت، در اين مقاله به بازخواني مسألهِ <باب> و مدعيان و مصاديق راستين آن پرداخته،

آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

نتیجه تصویری برای آیین‌ها و تشریفات گورو گرانت صاحب

چکیده

یکی از مباحث مهم آیین سیکه به تشریفات و مناسک آن اختصاص دارد که حول محور کتاب مقدس (گورو گرنته صاحب) تعریف شده است. به اعتقاد سیکه‌های خالصا، گورو گرنته صاحب، گوروی یازدهم و آخرین گورو است. اما اینکه چه تشریفاتی برای کتاب مقدس انجام می‌شود و منظور از این تشریفات چیست جای تأمل و تحقیق دارد. سیکه‌های خالصا مدعی‌اند بنا به این دلیل که گورو گرنته صاحب دربرگیرنده گوربانی و بهگت بانی است و بر نام و یاد خدا تأکید دارد، پس هدف از این تشریفات ستایش خدا و نام و کلام او است. مناسکی همانند سوک آسن و نگرکیرتن برپا می‌شود و از وسایلی مثل رومالا و چائوری در نگهداری از کتاب مقدس و

آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان آیین اهل حق و کیش مهرپرستی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آیین اهل ‌حق، آموزه‌هایی مشترک با آیین‌های باستانی ایران دارد. نظر به سرشت ترکیبی باورها و عقاید این آیین، گویی یکی از بنیادها و آبشخورهای فکری و اعتقادی اهل ‌حق، آیین میترا است. از تشابهات این دو آیین، مواردی شایان توجه ست مثل: مقام والای خورشید و فرّ ایزدی نزد کیش مهرپرستی و آیین اهل ‌حق، انعقاد پیمان برادری، قربانی‌کردن گاو، تولد مهر و تولد برخی از پیران اهل ‌حق از دوشیزه‌ای باکره، اهمیت عدد

نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

نتیجه تصویری برای نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت

چکیده

مسئله انتظار ظهور منجی موعود در کنار مسلم بودن آن در همه ادیان آسمانی خصوصاً دین اسلام، موجب سوء استفاده برخی افراد فرصت‌طلب در طول تاریخ شده است. یکی از کسانی که در دو قرن اخیر با سوء استفاده از انتظار شیعیان برای ظهور امام موعود دست به فرقه‌سازی زد، علی‌محمد شیرازی بود. وی ابتدا ادعا کرد باب و نائب مهدی موعود (ع) است اما در ادامه مدعی شد که خود، همان امام موعود است و نهایتاً سیر ادعاهای خود را به الوهیت رساند. به نظر می‌رسد آنچه زمینه‌ساز اصلی پیدایش فرقه بابیه در اسلام شد همان ادعای بابیت و نیابت او از منجی موعود بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی به نقش ادعای نیابت

مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

چکیده

هدف این مقاله مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای دینی فرقۀ مرشدیه است؛ گروهی که کمابیش در تاریخ نوپاست و آن‌طور که باید و شاید تاکنون بررسی نشده است­. توصیف‌ها و بررسی­­ها [دربارۀ این فرقه] تنها تا سال 1946 را پوشش ­داده­اند و/ یا به شدت انتزاعی بوده­اند. در این مقاله می­کوشم بر پایۀ منابع مکتوب و کارهای میدانی­ای که تا سال 2010 انجام شده، به تشریح تاریخ این فرقه در حکم یک جماعت دینی مستقل، که در اصل انشعابی از علویه است، بپردازم. مرشدیه جماعت دینی نوپدیدی در کشور سوریه است که در اواخر قرن

حسین بن حمدان خصیبى و اهمیت وى در تکوین نُصیریه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

 

اشاره:

غلو و عقاید غلوآمیز یکى از جنبه هاى مورد توجه در پژوهش تاریخ سه قرن نخست تشیع و پس از آن است که غالباً در پى از بین رفتن این نحله ها، در نحله اى دیگر یا با پذیرش برخى از عقاید آن در جریانى دیگر تداوم یافته است. یکى از این نحله ها، نصیریه است. تا به حال تحقیقات فراوانى درباره فرقه هاى از بین رفته غلات انجام شده، اما تنها به تازگى در این تحقیقات به اهمیت فرقه نصیریه، به عنوان فرقه اى از جامعه غلات که تا روزگار ما باقى مانده، توجه شده است و محققان با توجه به آثار موجود از این نحله به

Publish modules to the "offcanvas" position.