مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 34 دقیقه)

 چکیده

برداشت نادرست از آموزه ظهور یا بازگشت منجی موعود، نظر به جایگاه و اهمیت این آموزه در ادیان ابراهیمی، از جنبه‌های مختلف در طول تاریخ، نقش مهمی در پیدایش فرقه‌های متعددی در این ادیان داشته است. در اسلام، فرقه شیخیه و در مسیحیت فرقه مورمون‌ها از این دسته‌اند. در اسلام،...

ادامه مطلب...

مهدویت و فرقه شیخیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 9 - 18 دقیقه)

مکتب شیخیه (کشفیه - پایین سری) در اوایل قرن 13 ه .ق به وسیله احمد بن زین الدین معروف به «شیخ احمد احسایی » (1166- 1241 ق) پدید آمد. مکتبی که نه تنها خود دستخوش تحولات زیاد گردید; بلکه باعث به وجود آمدن تحولات بسیار دینی و اجتماعی و حتی نظامی در کشور ایران شد و بذر بابیت و بهائیت پاشیده...

ادامه مطلب...

آرای کلامی شیخیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 41 دقیقه)

«شیخیه» نام فرقه‌ای است که در طی دو قرن اخیر از شیعة امامیه جدا شده است. آنها طرفداران شیخ احمد احسایی‌اند. طرفداران شیخیه، در عین حالی که همواره کوشیده‌اند خود را شیعة امامی معرفی کنند، عقایدی دارند که مشکل بتوان آنها را با عقاید شیعة امامی یکی دانست. مقالة حاضر تلاشی است برای...

ادامه مطلب...

فرقه شيخيه و شيخ احمد احسائي

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 4 - 8 دقیقه)

آشنایی و شناخت عقائد و شرح حال فرقه شیخیه از چند جهت دارای اهمیت فراوانی است :
1-   از آن جهت که سرمنشأ بسیاری از گروههای سیاسی مثل بابی‌گری، بهائی‌گری و ازلیگری می باشد که بعد از شیخیه به لباس مذهب و فرقه در آمدند.
2-   از آن جهت که شیخ احمد احسائی از علمای شیعه بوده، تفاوتی...

ادامه مطلب...

معرفی فرقه شيخيه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 8 - 16 دقیقه)

شيخيه نامى است كه به پيروان شيخ احمد احسايى (166 - 1241 ق .) گفته مى شود. زادگاه احسايى روستاى مطيرفى واقع در منطقه احساء مى باشد. احساء از مراكز قديمى تشيع بوده است و امروزه ايالتى در شرق عربستان سعودى بر ساحل غربى خليج فارس ، به مركزيت شهر هفوف مى باشد. احسايى در پنج سالگى قرآن را نزد...

ادامه مطلب...