گونه سنجی رابطه باورهای دینی و باورهای اخلاقی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

 379b

 چکیده مقاله

به اعتقاد بسیاری از فیلسوفان سابقه بحث از رابطه دین واخلاق به قدمت خود فلسفه است.امّا افلاطون با طرح گفتگوی سقراط با اوثیفرون شکل جدّی تری به آن داد. بحث از رابطه دین واخلاق درمیان مسلمانان به عنوان یکی از مسائل مهم کلامی مورد مداقّه بوده و به پیامدهای اخلاقی آن کم تر پرداخته اند. امّا رابطه دین واخلاق در اشکال مختلفی متصوّر است که در این نوشتار به حصر عقلی سه گونه«تباین دین از اخلاق» ،«تقابل دین با اخلاق»و«تعامل دین و اخلاق» سنجیده و در این میان ضمن تأیید تعامل دین

کارکردگرایی و  اوصاف الاهی از دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام آلستون

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

370b

چکیده

موضوع زبان دینی مسئله ای است که شاید بتوان گفت در تمام ادیان آسمانی مطرح است. مباحث زبان دینی، شامل چیستی زبان دینی، معناداری و معرفت بخش بودن انواع گزاره های دینی است. مهم ترین بخش آن مربوط به گزاره های کلامی است که از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و متکلمان دینی بوده است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی، بررسیِ تطبیقی آرای علامه طباطبایی و ویلیام آلستون فیلسوف دین امریکایی معاصر، در زمینة زبان الاهیات (کلام) مدّ نظر است. آلستون برای توجیه مشکل اطلاق گزاره های کلامی بر خدا، نظریه

تبیینی از چیستی فرا آگاهی در فرآیند وحی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

165c

چکیده

فرا آگاهی سهم وسیعی از پژوهشهای موجود در علم فرا راوانشناسی را در دو قرن اخیر به خود اختصاص داده است. فراآگاهی زمانی رخ می دهد که پیزی بی آنکه منشا توضیح پذیری داشته باشد، به ذهن راه می یابد و نشانه های ظاهری و فیزیکی از خود بر جای می گذارد و دست یازی به این آگاهی کیهانی درهای عظیمی از معرفت را به روی انسان باز خواهد کرد.

 

 

مشاهده اصل مقاله

نویسندگان:

پگاه محمودی

ملک محمد فرخ زاد

کاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روایی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

334b

چکیده

موضوع این نوشتار بررسی مهم ترین عناوین به کاررفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان علیهم السلام در منابع روایی است. این عناوین اگر به مثابه مفاهیمی پایه کانون بررسی و تأمل قرار گیرند، ما را به تحصیل مفاهیم تصدیقی ناب تری از احکام ذات، صفات و افعال خداوند رهنمون می شوند و در ترسیم نظام منسجم تری از خداباوری اسلام به کار می آیند. در این نوشتار ابتدا احادیثی که در منابع روایی، صفتی منحصربه فرد را به خداوند نسبت داده اند، جمع آوری شده اند و آن گاه با تحلیل مفاد این صفات، تلاش شده تا

بررسی زمینه های یکسان انگاری وحی و تجربه دینی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

357b

چکیده

یکی از مباحثی که در فلسفه دین و کلام جدید وجود دارد مسئله وحی و تجزبه دینی است. بحث در این است کهآیا وحی الهی و تجربه دینی که در مغرب زمین مطرح شده یکی بوده و کاملا بر یکدیگر منطبق هستند یا این که خیر، این ها دو مقوله جدا از هم می باشند؟

در این مقاله ضمن ذکر عوامل و زمینه های پیدایش چنین نظریه ای به بیان معانی وحی در کلام ئاسلامی و مسیحیت و ماهیت تجربه دینی و ارائه برخی نظریات مطرح در هر مورد، به تبیین تفاوت های وحی با تجربه دینی پرداخته شده است، این نظریه از دو زاویه به درون دینی و

نظریة مادی بودن ساحت مثالی انسان و شواهد آن در روایات و علوم تجربی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

244c

چکیده

مسئله تجرد یا مادیت نفس، همچنان مسئلة چالش برانگیزی برای متکلمان و فیلسوفان است. فلاسفه به تجرد، و شماری از متکلمان به مادیت آن معتقدند. این مقاله با طرح نظریة سه ساحتی بودن انسان و بررسی خصوصیات ساحت سوم به عنوان بُعد مثالی، درصدد حل اختلاف یادشده است که در صورت پذیرش آن، ظواهر متون دینیِ ناظر به مادیت روح، نیازمند تأویل نخواهند بود. انسان غیر از «نفس» مجرد و «بدن» مادی، «روحی» دارد که می توان آن را از سنخ حالتی از ماده دانست که امروزه با ویژگی هایی مثل ذرات بسیار ریز و باردار و بی

دیدگاه اقتباس قرآن از منظر یوسف درّه حداد (نقد و بررسی)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

310b

چکیده

یکی از پر طرفدارترین دیدگاه ها در میان مستشرقان پیرامون قرآن، دیدگاه اقتباس است. با اینکه افرادی نظیر تئودور نولدکه آلمانی (1836ـ 1931) و گلدزیهر یهودی (1850ـ 1921) در این زمینه در نزد خاورشناسان از شهرت، اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردارند، به نظر میرسد پرحجم ترین کار تحقیقی که از سوی غیرمسلمانان برای انکار وحیانی بودن قرآن و اثبات دیدگاه اقتباس صورت گرفته است از یوسف دُرّه حدّاد (1913ـ 1979) کشیش مسیحی معاصر است. به زعم وی، قرآن کتابی جدید یا دعوتی نو و یا دربردارنده نبوتی مستقل

نقد استدلال های داوکینز در نفی وجود خدا

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

243c

چکیده

مسئلة «وجود خدا و رابطة آن با جهان» همواره یک حوزة زنده و پویا در بحث های فلسفی بوده است. با مطرح شدن نظریة تکامل داروین در محافل علمی غرب، سؤالات بسیار مهمی در این مسئله به وجود آمد. ریچارد داوکینز یک زیست شناس معتقد به نظریة تکامل داروین است که در آثار خود ضمن برشماری انتقادات مطرح شده به برخی از براهین اثبات وجود خدا، از جمله برهان وجودی، برهان نظم، برهان علیت و... در آثار خود، استدلال هایی برای رد وجود خداوند ارائه کرده است: برهان «نامحتملی وجود خدا»، برهان «باور خدا به مثابة ویروس

منشأ پیدایش بحث اسما و صفات الاهی ارزیابی دیدگاه ولفسن

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

371b

چکیده

مباحث کلامی و اعتقادی همواره مورد مناقشه و گفت وگو بوده و موجب نشاطی چشمگیر در فضای علمی شده است. در این میان، مبحث صفات، از مباحث مهم و گسترده کلام اسلامی است که دیدگاه ها و مواضع گوناگون در این زمینه ارائه شده و نحله های متفاوتی شکل گرفته است. از جمله مباحث مهم در این باب این است که چرا دانشمندان مسلمان، الفاظی چون علیم و قدیر و حی و... را، که در قرآن به مثابة اسمای خدا به کار رفته اند، به مثابة صفات خدا تلقی کرده اند. منشأ این بحث، این است که آیا سنت اسلامی و منابع نقلی دین، با

بررسي ديدگاه انكار عدم ‌تناهي خداوند

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

3d

چکيده

برخی بر این اعتقادند که خداوند را نمی‌توان «نامتناهی» دانست؛ زیرا اولاً، «عدم ‌تناهی» از شئون موجوداتِ مقداری است. ثانیاً، نامتناهی دربردارندة کثرت بی‌نهایت است و این با وحدت حقة خداوند ناسازگار است. ثالثاً، موجود نامتناهی، خود امری محال است و قابلیت وجود ندارد. از‌این‌رو، روایاتی را که از حد نداشتن خداوند سخن می‌گویند، به معنای نامتناهی بودنِ خداوند نمی‌دانند؛ زیرا رابطة میان تناهی و عدم ‌تناهی مقداری، رابطة ملکه و عدم ملکه است و برای همین، با نفی تناهی از وجود غیر مقداری، نامتناهی