معنا و قلمروی جامعیت دینی قرآن در چرتو آرای مفسران

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

236c

چکیده

صفات و ویژگیهای قرآن کریم، همواره محل اندیشه ورزی میان مفسران و متکلمان اسلامی بوده است. این مقوله در تفاسیر قرآن در سطح وسیعی، ذیل آیات مربوط به قرآنريال نظر مفسران با گرایشهای مختلف تفسیری را به خود جلب کرده است. یکی از این ویژگیها، قلمروی جامعیت قرآن است که جزو باورهای بنیادین ململنان قرار دارد و همواره بالاخص در دوره های معاصر مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان بوده است.

در این مقاله سعی بر آن است که نخست دیدگاههای اندیشمندان اسلامی و مفسران قرآن با گرایشهای مختلف تفسیری در خصوص قلمروی جامعیت قرآن، مورد بررسی قرار گیرد و سپس ضمن ارائه دیدگاه برگزیده در این زمینه ، به کیفیت بیانگری قرآن پرداخته شود.

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسندگان:

حمزه حاجی

مهدی مهریزان


چاپ   ایمیل