عصمت تام قرآن و برون دادهای آن

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 9 - 18 دقیقه)

عصمت قرآن، راهنمای خوبی در عرصه فهم آن است و از راه های مختلفی بر چگونگی فهم و تفسیر ما از این کتاب الهی اثر می گذارد. لزوم عصمت تفسیری قرآن، مستلزم نفی انگاره کفایت کتاب آسمانی، بدون تبیین و تفسیرهای پیامبر(ص)و جانشینان معصوم آن حضرت است؛ لاجرم به لحاظ روش شناختی توجه به تفسیرهای...

ادامه مطلب...

تحریف قرآن از دیدگاه شیعه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 5 - 10 دقیقه)

بدون شک تاریخ قرآن از روز نزول تا امروز کاملا روشن است. پیوسته سوره ها و آیات قرآنی ورد زبان مسلمانان بوده و دست به دست از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و همه می دانیم که قرآن موجود همان قرآن است که بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ظرف ۲۳ سال به تدریج نازل شد.

با این...

ادامه مطلب...

نقد دیدگاه های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علوم طبیعی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 42 دقیقه)

برخی از مستشرقان با طرح موضوع تعارض قرآن و علوم طبیعی، شبهاتی در این زمینه مطرح نموده اند که بیشتر آنها در حوزه مباحث کیهان شناسی و نجوم بوده است. مستشرقانی همچون آنجلیکا نیورث، پائول کونیتچ، احمد دلال و ماهر جرّار در دایرة المعارف قرآن لایدن، مسأله هفت آسمان، آفرینش جهان در شش...

ادامه مطلب...