مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 35 دقیقه)

مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

 

چکیده

دیدگاه عمومی این است که دعا ابزاری است برای درخواست از خدا و برآورده‌شدن نیازهای آدمی. حال آنکه در همۀ ادیان و به‌ویژه ادیان ابراهیمی دعا فراتر از درخواست و نشان‌دهنده باورداشت‌های انسان و ادیان راجع به خدا است. بررسی...

ادامه مطلب...

تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 16 - 32 دقیقه)

چکیده
زهد از مباحث مهم در تفکر اسلامی و از محوری‌ترین اصول در نگاه متصوفه است. بسیاری تصوف را همان زهد تکامل‌یافته می‌دانند و علت اهتمام صوفیان به زهد را توجه آنها به این حقیقت دانسته‌اند که بدون بی‌رغبتی به دنیا، طی‌کردن مسیر سلوک میسر نخواهد بود. به همین سبب، ارکان زهد از نگاه ایشان عبارت است...

ادامه مطلب...

نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 30 - 60 دقیقه)

دوره کلاسیک اسلامی (10-15 م./ 4-9 ه.ق.) دوره‌ای است که در آن تأثیرگذارترین تفاسیر قرآن نگاشته شد. نوشته‌ پیشِ رو، ترجمه دومین فصل از بخش دوم کتاب تفاسیر عرفانی قرآن در دوره اسلام کلاسیک است. نویسنده در این کتاب به مشارکت و نقش بی‌بدیل متصوفه در تفسیر قرآن می‌پردازد. این کتاب با بررسی چند پیش‌فرض...

ادامه مطلب...

رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 28 - 55 دقیقه)

چکیده
الیاس نبیj از شخصیت‌های مشترک ادیان ابراهیمی و یادشده در قرآن و کتاب مقدس است. تصویر رسالت او در این کتب، بیانگر چیرگی او بر فضای فرهنگی معاصرش، و نیز ترسیم الگویی علمی و عملی در تحقق رسالت دینی است. با اتخاذ نگرشی روشمند به جایگاه کتاب مقدس در تفسیر قرآن، می‌توان گفت دست‌کم بخش‌هایی از این...

ادامه مطلب...

ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 136 - 271 دقیقه)

ادامه مطلب...

رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 34 دقیقه)

چکیده
قاعده طلایی در اخلاق ایجاب می‌کند که «دیگران را چون خویشتن دوست بداریم» یا «با دیگران آن‌گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود»؛ قاعده‌ای که گاه به صورت سلبی بیان می‌شود: «چیزی را که برای خود دوست نمی‌دارید برای دیگران نیز دوست نداشته باشید». اما این «دیگران» چه کسانی هستند؟ این...

ادامه مطلب...

عرفه تجلی گاه نیایش

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 12 دقیقه)

ادامه مطلب...

تبیین نظری عرفان مانوی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 40 دقیقه)

چکیده
دین مانی سرشار از آموزه‌های عرفانی است که ریشه در اندیشه‌های گنوسی، ایرانی و یونان باستان داشته و با باورهای مسیحی و بودایی پربارتر شده است. بی‌شک یکی از عوامل رشد و پیشرفت سریع این دین ویژگی‌های عرفانی آن است. عرفان مانوی در بطن آموزه‌ها و مفاهیم دینی مانویت نهفته، و کمتر به شکل...

ادامه مطلب...

بررسی، تحلیل و ارزیابی مبانی معرفت‌شناختی سلفیه اخوانی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 36 دقیقه)

چکیده
جنبش بزرگ اخوان‌المسلمین با مبانی اندیشه سیاسی اهل سنت، که برخاسته از تعلیم و تفکر بنیان‌گذارش، حسن البنّا، است، یکی از جریان‌های سلفی معتدل است که آرا و اندیشه‌های خاصی دارد. هرچند از لحاظ اعتقادی خود را سلفی معرفی می‌کند و دارای مبانی کلامی سلفیه است، اما معرفت‌شناسی‌اش در جهات...

ادامه مطلب...

الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 33 دقیقه)

چکیده
به باور یهودیانِ سنتی، کتاب مقدس‌ عبری دارای منشأ الاهی است و تماماً وحی شمرده می‌شود. آنان معتقدند این نوشته‌ها به املای خدا و نیز نگارش حضرت موسی (ع) و دیگر نویسندگان این کتاب‌ها نوشته شده است. از نگاه آنان، این کتاب از هر گونه خطا و تحریفی پیراسته است. قرآن کریم نیز از کتاب مقدس‌ عبریان...

ادامه مطلب...