کتابنامه ولایت فقیه

«کتابنامه ولایت فقیه»کوشش کوچکی است در راه ارائه کتب و مقالات فارسی و عربی مربوط به موضوعی که از جمله مباحث بنیادی 45f9831e3d251f7d564c4fb0ff00f585_XL کتابنامه ولایت فقیهفرهنگ و انقلاب اسلامی است.این مجموعه راهنمای اکثر کتب، مجموعه‏ها، مقالات و یا گفتگوهایی است که تاکنون منتشر شده است و هدف از گردآوری آن همگامی با محقّقان عالیقدر و علاقه‏مندان به موضوع ولایت فقیه است.بمنظور استفاده بهتر از این کتابنامه، لازم است توضیحاتی در خصوص شیوه تنظیم آن بیان شود.الف-کتابنامه حاضر برای درج در ویژه نامه مجله مشکوة و در دو قسمت، کتب و نشریات، فراهم شده است.ب-با توجّه به مطلب فوق، مشخّصات موضوعی یا توضیحات کوتاه درباره محتوای کتب و مقالات ذکر نشده است.


ج-مشخّصات کتابشناسی هر مدخل یا مقاله عبارت است از:نام نویسنده(در صورتی که قید شده باشد)براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا وجه اشهر نام آنها؛عنوان کتاب یا مقاله؛نام مترجم(در صورتی که کتاب یا مقاله ترجمه باشد)؛محل نشر، ناشر و سال انتشار کتاب و نیز دوره، شماره و سال نشریّه ادواری؛تاریخ نشریّه ادواری؛ تعداد صفحات کتابها و شماره صفحه یا صفحات مقاله در کتاب و یا نشریّه.اگر کتاب یا مقاله‏ای بدون نام نویسنده بوده، با توجّه به عنوان، با نظم الفبایی در متن کتابنامه آورده شده است.

د-سلسله مقالاتی که نویسنده، عنوان، نشریّه و موضوع یکسان دارند در یک مدخل نظم گرفته‏اند.

در خاتمه، انتظار دارد محقّقان و دانش‏پژوهان محترم، از سر لطف و راهنمایی، کتابخانه بنیاد پژوهشهای اسلامی را از سهوها و نواقص احتمالی آگاه سازند و تنظیم کننده آن را رهین بزرگواری خود فرمایند.لازم می‏داند یادآور شود که بیقین هنوز کتب و مقالاتی وجود دارند که در این کتابنامه نیامده‏اند.انشاء الله، در آینده به اطّلاع همگان خواهد رسید. امید است این کتابنامه تا حدودی مورد استفاده علاقه‏مندان قرار گیرد.الف:کتابها

1-آقایی، بهمن.تبیین واژه‏ها و اصطلاحات قانون اساسی.[بی‏م:بی‏نا]، 1360.(بحث مربوط در صفحات 60-88 این کتاب آمده است.

2-آل حیدر-حیدر.ولایة الفقیه والشوّری و ولایة الفقیه.[بی‏جا]:مجمع الفکر الاسلامی، 1409 ق.

3-آل عصفور، محسن.موسوعة ولایة الفقیه وأسس الدولة الاسلامیّه، ج 1، حرّیتنا.قم: مکتبة سیّد الشهدا(ع)، 1406 ق، 608 ص.

4-آیت اللهی، مصطفی، ولایت و زعامت از پیامبر تا فقیه.[بی‏جا:بی‏نا]، 1362، 230 ص.

5-ابوعلی، ؟مدرستان فی السّیاسة خط الأمام و خط المساومة.[بی‏جا:بی‏نا، بی‏تا]، 72 ص.

6-اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش جمهوری.اسلامی ایران.حکومت اسلامی و ولایت فقیه.تهران:اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش جمهوری اسلامی، [بی‏تا]، 98 ص.

مطالب این کتاب از کتاب دیگری به نام«حکومت اسلامی و ولایت فقیه»از انتشارات وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش ضمن خدمت با اندکی تغییر و بخش آخر با استفاده از کتاب«ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا»تهیّه شده است.

7-اداره کلّ آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش.حکومت اسلامی و ولایت فقیه.چاپ سوّم.تهران:دفتر آموزش ضمن خدمت، 1361، 89 ص.

8-ایران.مجلس خبرگان قانون اساسی، 1358.صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.تهران:مجلس شورای اسلامی، اداره امور فرهنگی و روابط عمومی، 1364، 3ج.(1886 ص).

9-ایران.مجلس خبرگان قانون اساسی.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قم:ناصر و دیگران، 1358، 70 ص.

10-بحرالعلوم محمّد.مصدر التشریع لنظام الحکم فی الاسلام.چاپ دوّم.بیروت: دار الزهراء، 1403 ق.

11-بروجردی، حسین.تقریرات درس مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی.چاپ دوّم. قم:دفتر تبلیغات اسلامی، 1362.

از برخی شاگردان موثّق مرحوم آیت اللّه بروجردی شیده شده است که ایشان رساله مستقلّی در باب ولایت فقیه نوشته‏اند که هنوز چاپ نشده است.

12-البقّال، عبد الحسین محمد علی. الأمامة حتی ولایة الفقیه.تهران:وزارت ارشاد اسلامی، 1402 ق، 90 ص.

13-بنی صدر، ابو الحسن.اصول وضابطه‏های حکومت اسلامی، چاپ دوّم.


[بی‏جا:بی‏نا]1358، 88 ص.

14-بهشتی، احمد.حکومت در قرآن. قم:طریق القدس، 1361 208 ص.

15-بهشتی، محمّد.حکومت در اسلام. تهران:سروش، 1367، 86 ص.

16-بیات اسد اللّه.نظام سیاسی اسلام. تهران:سروش، 1367، 187 ص.

17-تفاحه، احمد زکی.الاسلام والحکم.بیروت:دارالتّعارف، 1397 ق، 4:3 ص.

18-تهرانی، علی.طرح کلّی نظام اسلامی.مشهد:جعفری، 1396 ق، 160 ص.

19-جناتی حسین.نگاهی به جریان ضدّ ولایت فقیه.قم:روح، 1365، 182 ص.

20-جوادی آملی، عبد اللّه.ولایت فقیه، رهبری در اسلام، تهران:رجاء، 1367 189 ص.

21-حائری، کاظم.اساس الحکومه الأسلامیّه.بیروت:مطبعة النیّل، 1399 ق، 270 ص.

22-حائری، کاظم.بنیان حکومت در اسلام.تهران:اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی، 1364، 303 ص.

23-حائری شیرازی، محی الدّین. ولایت فقیه.تهران:دفتر تحکیم وحدت، 1360، 154 ص.

24-[حسین نژاد، ]حاکمیّت مستضعفین بر زمین در پرتو ولایت فقیه:تهران، سازمان تبلیغات همگام با انقلاب اسلامی، بعثت، 1358، 48 ص.حسینی شیرازی، محمد.شیرازی، محمّد. 1

25-الحکومة الاسلامیّة فی احادیث الشّیعة الامامیّه.قم:مؤسّسه در راه حق، 1368، 248 ص.

26-حکومت جمهوری اسلامی. [بی‏جا، نشر زینب، [بی‏تا]، 20 ص.

27-حیدر، حیدر.نظریّة ولایة الفقیه. تهران:سروش، 1403 ق، 75 ص.

28-خامنه‏ای، علی.حکومت در اسلام، تهران:دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی در سازمان صنایع ملّی ایران، [بی‏تا]، 272 ص.(مجموعه خطبه‏های آقای خامنه‏ای در نماز جمعه تهران در رابطه با حکومت اسلامی).

29-خلج، محمّد تقی.پرتوی از حکومت الهی.قم:جهان آرا، [بی‏تا]، 60 ص.

30-خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.الحکومة الاسلامیّة.ترجمه محمّد تقی طباطبایی تبریزی.تهران:کتابخانه بزرگ اسلامی، 154 ص، (این کتاب ترجمه عربی«حکومت اسلامی ولایت فقیه»امام خمینی(ره) است که در نجف اشرف و بیروت و ایران بارها چاپ شده است.ترجمه دیگر عربی آن‏


توسّط دکتر حسن حنفی از اساتید دانشگاه قاهره به عمل آمده است.

31-خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.شؤن و اختیارات فقیه، ترجمه ولایت فقیه از کتاب البیع.[تهران‏]:اداره کلّ انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی 1365.وزیری، 141 ص.

32-خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.ولایت فقیه- حکومت اسلامی.

(این کتاب در جاهای مختلف، توسّط ناشران گوناگون و در سالهای متعدّد چاپ و نشر یافته است.)

33-دبیر خانه مرکزی ائمه جمعه.ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، 278 ص.

34-دستغیب شیرازی، عبد الحسین. حکومت اسلامی.تهران:ناس، 1364، 248 ص.

35-دستغیب، محمّد هاشم.ولایت فقیه.شیراز:کانون تربیت، 1363، 256 ص.

36-رجائی، فرهنگ.فکرة ولایة الفقیه فی فکر فقهاء الشّیعة الرّئیسییّن.بحث مقدّم الی الندوة الدّولیة عن الدّولة والسّیاسیّه فی الاسلام.لندن:المعهد الأسلامی، 1403 ق.

37-رضوی، محمّد باقر.مکتب واسطه.

حکومت و مالکیّت در اسلام.قم:نمایشگاه و نشر کتاب، [بی‏تا]، 136 ص.

38-روحانی، محمّد صادق، نظام حکومت در اسلام، چاپ دوّم.[بی‏جا]:نذیر، 1357، 136 ص.

39-روحانی، هادی، نگاهی به مسئله ولایت.تهران:امیری، 1366.

40-سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء. چاپ سوّم.[بی‏جا]:سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1359.72 ص.

41-السّاعدی، محمّد عبد.التّکییف الدّستوری للدّولة الاسلامیّه فی عصر غیبة المعصوم.بغداد:[بی‏نا]، 1966 م.

42-سبحانی تبریزی جعفر.مبانی حکومت اسلامی، 2 ج.ترجمه ابو الفضل موحّد.اصفهان:کتابخانه عمومی امیر المؤمنین، قم:توحید، 1362، 344 و 691 ص.(از صفحه 345 تا صفحه 691 ترجمه معالم الحکومة الاسلامیّه است.)

43-سبحانی تبریزی، جعفر.مفاهیم القرآن فی معام الحکومة الاسلامیّة، چاپ سوّم.قم:دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، 1364، 659 ص.

44-سعیدی خوزی، احمد.شناخت فرهنگ و معارف اسلای، چاپ چهارم. تهران:دکتر فاطمی، 1363، 458 ص.

(بحث مربوط در صفحات 256-322 این‏


کتاب قرار دارد.)

45-سلیم عزّالدّین.خطّ الامام الخمینی، عرض للمبادی العامّة.تهران:المرکز الاسلامی للدّراسات السیّاسیّة، 1403 ق، 98 ص.

46-سمینار ولایت فقیه دانشگاه کرمان، (1360:کرمان).مجموعه سخنرانیهایی پیرامون ولایت فقیه.قم:دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین، 1363.

(بحث مربوط در صفحات 181-240 این مجموعه آمده است.)

47-شمس الدّین، محمّد مهدی.نظام الحکم والأداره فی الأسلام.نجف:[بی‏نا]، 1956 م، 234 ص.

48-شؤون فقیه-نراقی، احمد بن محمّد مهدی.حدود ولایت حاکم.

49-شیرازی، صادق.السّیاسة من واقع الاسلام، چاپ دوّم.[بی‏جا:بی‏نا]، 1401 ق، 481 ص.

50-شیرازی، محمّد.سیاست از دیدگاه اسلام، ج 1.ترجمه عبد الصّاحب یادگاری و محمّد باقر فالی.قم:کانون نشر اندیشه‏های اسلامی، [بی‏تا]، 354 ص.

51-شیرازی، محمّد.الحکم فی الأسلام.قم:دارالقرآن الکریم، [بی‏تا]، 250 ص.

52-شیرازی، محمّد.الفقه، للسّیاسة. قم:دارالایمان، [بی‏تا]590 ص.

53-شیرازی، محمّد.من اولیّات الدّولة الأسلامیّة.[بی‏جا]:هیئت خیریّه صدّیقه طاهر(ع)، 405 ق، 160 ص.

54-ص، ع‏[صفائی، علی‏].درسهایی از انقلاب، ج 6.قم:هجرت، 1401 ق، 46 ص.

55-صاحبی، محمّد جواد.نظام رهبری در اسلام.قم:یاسر، 1364، 248 ص.

56-الصّادق، صاحب حسین.الثّورة والقائد.تهران:وزارت ارشاد اسلامی، 1399 ق، 160 ص.

57-صالحی نجف آبادی، نعمت اللّه. ولایت فقیه:حکومت صالحان.تهران: مؤسّسه خدمات فرهنگی رسا، 1363، 300 ص.

58-صانعی، یوسف.ولایت فقیه. تهران:بنیاد قرآن، 1364، 248 ص.(این کتاب مجموعه 17 جلسه تدریس و سخنرانی است.)

59-صدر، محمّد باقر.اطروحة المرجعیّة الصّالحة.[بی‏جا]:جماعة العلماء المجاهدین فی العراق، [بی‏تا]، 18 ص.

60-صدر، محمّد باقر.جمهوری اسلامی.ترجمه جعفر حجّت.[بی‏جا]: بعثت، [بی‏تا]، 24 ص.

61-صدر، محمّد باقر.سرچشمه‏های قدرت در حکومت اسلامی.ترجمه اکبر ثبوت.تهران:روزبه، [بی‏تا]، 47 ص.


62-صدر، محمّد باقر.لمحة فقهیّه تمهیّدیة.[بی‏جا]:عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیّه فی ایران، 1399 ق، 38 ص.

63-صدر، محمّد باقر.منابع القدرة فی الدّولة الاسلامیّة.[بی‏جا:بی‏نا، بی‏تا]، 51 ص.(ترجمه فرانسه کتاب مذکور بوسیله انتشارات بعثت در 37 صفحه چاپ و منتشر شده است.)

64-طاهری خرّم آبادی، حسن.بین ولایة الفقیه و حکم الشّعب، چاپ دوّم.ترجمه ناظم شیروانی.قم:سازمان تبلیغات اسلامی، [بی‏تا]، 96 ص.

65-طاهری خرّم آبادی، حسن.ولایت و حاکمیت ملّت، چاپ دوّم.قم:انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین، 1360، 120 ص.

66-طباطبائی، محمّد حسین.نظریّة السّیاسة والحکم فی الاسلام.ترجمه محمّد مهدی آصفی.تهران:بعثت، [بی‏تا]، 39 ص.

67-العاملی، جعفر مرتضی.موقع ولایة الفقیه من نظریّة الحکم فی الأسلام(نظرة جدیدة).قم:انتشارات اسلامی جامعه مدّرسین قم، 1404 ق، 56 ص.

68-العاملی، جعفر مرتضی.ولایت الفقیه فی صحیحة عمر بن حنظلة و غیرها.قم: [بی‏نا]، 1403 ق، 94 ص.

(مطالب این کتاب در مجلّه التّوحید

عربی نیز به شرح زیر آمده است:

سال اوّل، شماره 4، ص 66-

سال اوّل، شماره 6، ص 65-

سال دوّم، شماره 7، ص 69-

69-عزّتی، ابو الفضل.فلسفه سیاسی اسلام.تهران:پیام آزادی، 1358.

70-عطایی، علی.ولایت فقیه از دیدگاه

فقها و مراجع.[بی‏جا:بی‏نا]1364.

122 ص.

71-عمید زنجانی، عبّاسعلی.فقه سیاسی، ج 2، نظام سیاسی و رهبری در اسلام.تهران:امیرکبیر، 1366، 388 ص.

72-عوده، شهید عبد القادر.المحال والحکم فی الاسلام.تهران:سازمان تبلیغات اسلامی، 1404 ق.

(بحث مربوط در صفحات 115- 143 آمده است.)

73-غدیری، حسن رضا.نظام سیاسی اسلام.قم:کانون نشر اندیشه‏های اسلامی، [بی‏تا]، 87 ص.

74-فضل اللّه، محمّد حسین.ولایة الفقیه.بیروت:لجنة مسجد الأمام الرّضا(ع)، [بی‏تا]، 63 ص.

75-فضلی، عبد الهادی.دولت اسلامی.تهران:اداره کلّ انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی، 1364، 115 ص.

76-الفضلی، عبد الهادی.الدوله


اسلامیّة.[بی‏جا:بی‏تا، بی‏تا].

77-قاسم‏زاده، حسینعلی.ضرورت حکومت خصوصاً حکومت اسلامی.قم:دفتر تبلیغات اسلامی، 1364، 251 ص.

78-[القبانچی، صدرالدّین‏].المذهب السّیاسی فی الاسلام.تهران:وزارت ارشاد اسلامی، [بی‏تا]، 250 ص.

(همین کتاب با مشخّصات زیر نیز چاپ شده است:

المتوکّل، محمّد عطاء.المذهب السّیاسی فی الاسلام، چاپ دوّم.بیروت: مؤسّسه الارشاد الاسلامی، 1405 ق، 250 ص.

79-القرشی، باقر شریف.نظام الحکم والأداره فی الأسلام.نجف:مطبعة الآداب، 1386 ق، 424 ص.

77-القرشی، باقر شریف.النظّام السّیاسی فی الأسلام.بیروت:دارالتّعارف، 1402 ق، 320 ص.

80-قلمدران، حیدر علی.حکومت در اسلام.تهران:اسماعیلیان، 1358 ق،

430 ص.

81-کاظم، جواد.القیادة الاسلامیّة. بیروت:مؤسّسة الوفاء، 1401 ق، 200 ص.

82-کشفی، حجّت.حاکمیّت اللّه، بحثی در حکومت اسلامی.قم:شفق، [بی‏تا] 24 ص.

83-کمیته فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مشهد.نگرشی بر ولایت فقیه یا شکل سیاسی اداره جامعه.[مشهد]:کمیته فرهنگی انجمن اسلامی مشهد، [بی‏تا]، 67 ص.

84-گرامی، محمّد علی، دولت جمهوری اسلامی.تهران:الفتح، [بی‏تا]، 100 ص.

85-المبارک، محمّد.نظام الاسلام: الحکم والدّولة.تهران:سازمان تبلیغات اسلامی.1404 ق، 154 ص.

86-محمّدی اشتهاردی، محمّد. نموداری از چهره حکومت اسلامی.قم:گویا و امید، [بی‏تا]، 197 ص.

87-مدتی، سیّد جلال الدّین.حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران-حاکمیّت ولایت فقیه(رهبری)، چاپ دوّم، تهران: سروش، 1364، 284 ص.

(این کتاب جلد دومّ از مجموعه چهار جلدی در شرح و تفسیر قانون اساسی است. پیشتر، هر چهار جلد در مجلّه سروش به صورت مقالات متوالی چاپ شده است.)

88-مستعان، حمید رضا.حکومت اسلامی از دیدگاه آیت اللّه نائینی.[بی‏جا]: نشر کامل، [بی‏تا]، 74 ص.

(این اثر درباره کتاب تنبیه الأمّة و تنزیه الملّة یا حکومت از نظر اسلام آیت اللّه نائینی (ره)نوشته شده است.)

89-مشکوة الدّینی، عبد المحسن.
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 312)

حکومت دینی در روش فلاسفه و متکلّمان شیعی.قم:دارالنّشر، [بی‏تا]، 77 ص.

90-مشکینی اردبیلی، علی.حکومت جمهوری اسلامی.قم:یاسر، 1357، 111 ص.

91-مظفّریان، منوچهر.رهبری و مدیّریت در اسلام.تهران:عطایی، 1354، 148 ص.

92-معرفت، محمّد هادی، ولایة الفقیه ابعادها و حدودها، چاپ دوّم.تهران:معهد الشّهید مطهّری للدّراسات الأسلامیّة العالیه، [بی‏تا]، 242 ص.

93-مفتّح، محمّد.ویژگیهای زعامت و رهبری.تهران:حزب جمهوری اسلامی، 1361، 70 ص.

94-مکارم شیرازی، ناصر.طرح حکومت اسلامی.قم:هدف، 1399 ق، 144 ص.

(بخشی از این کتاب در مجموعه «حکومت جمهوری اسلامی»از صفحه 79- 103 انتشارات فدک چاپ شده است.) 95-منتظری، حسینعلی.دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدّولة الأسلامیة، ج.قم: المرکز العالمی للدّراسات الأسلامیة، 1408 ق، 620 ص.

96-منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 1.ترجمه و تقریر محمود صلواتی.تهران:مؤسّسه کیهان، 1367، 397 ص.

97-منظمة العمل الأسلامی فی العراق.القیادة الأسلامیّة، چاپ دوّم. [بی‏جا]:منظمة العمل، 401 ق، 208 ص.

98-مؤسّسه در راه حق.قم، الحکومة الاسلامیّة فی احادیث الشّیعة الامامیّة.قم: 1368، 248 ص.

99-موسوی، سیّد علی.عروج آزادی در ولایت فقیه.تهران:سروش، 1360، 202 ص.

100-موسوی خلخالی، محمّد مهدی، حاکمیّت در اسلام.تهران:آفاق، 1361، 608 ص.

101-مؤمن، محمّد حسن.دموکراسی از دیدگاه اسلام.پایان نامه دوره فوق لیسانس علوم سیاسی.[تهران:دانشگاه تهران، دانشکده علوم سیاسی‏]، 1358، 165 ص.

102-مهنّا، عبد المنعم.الدّولة اسلامیّة، بحث فی ولایة الفقیه.بیروت:الدّار الأسلامیّة، 1407 ق، 244 ص.

103-ناصر، جهانشاه.تأمّلی در معنای ولایت فقیه از دیدگاه اسلام.تهران:سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1362، 144 ص.(قبلاً در کیهان آبان و آذر 1360 چاپ شده است.)

104-نائینی، محمّد حسین.تنبیه الامّة و تنزیه الملّة یا حکومت از نظر اسلام.تهران: شرکت سهامی انتشار، 1358،
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 313)

18+142 ص.

(مقدّمه 18 صفحه‏ای و پاورقیهای مفید و مفصّل آن از مرحوم آیت اللّه طالقانی است.)

105-نجف، ع.دورالعلماء فی فیادة الأمّة الأسلامیّة.[بی‏جا]:المکتب الأعلامی لجماعة العلماء المجاهدین فی العراق، [بی‏تا].

106-نجف، ع.قیادة العلماء والّأٌمة الأسلامیّة.تهران:برادران علمی، 1361، 152 ص.

107-نجف، ع.ولایة الفقیه.[بی جا]:المکتب الأعلامی لجماعة العلماء المجاهدین فی العراق، [بی‏تا].

108-نراقی، احمد بن محمّد مهدی، حدود ولایت حاکم اسلامی.تهران:وزارت ارشاد اسلامی، اداره کلّ انتشارات و تبلیغات، 1365، 151 ص.

(کتاب مذکور ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب«عوائد الایّام»ملاّ احمد نراقی است.)

109-نراقی، احمد بن محمّد مهدی. شؤون فقیه.ترجمه جمال موسوی.تهران: بعثت:[بی‏تا]، 144 ص.

(این کتاب نیز ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب«عوائد الایّام»ملاّ احمد نراقی است.)

110-نوّاب صفوی، مجتبی.اعلامیّة

فدائیان اسلام، چاپ سوم‏[بی‏جا]:جواد واحدی، 1358، 7+188 ص.

(کتاب مذکوردر سال 1370 قمری نوشته شد و در دوران طاغوت لا اقل دو چاپ از آن انجام شد که چاپ دوّم در خردادماه 1332 شمسی بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی ناشرین مختلف مکرراً به چاپ رسید.)

111-نوری، حسین.جمهوری اسلامی، قم:مصطفوی، [بی‏تا]، 128 ص.

112-نوری، یحیی.حکومت اسلامی و تحلیلی از نهضت حاضر.تهران:[بی‏نا، بی‏تا]، 62 ص.

(ترجمه انگلیسی کتاب هم ضمیمه است.) 113-نوری:یحیی.سیستم حکومت اسلامی.تهران:فراهانی، [بی‏تا].

114-واحد تحقیقات بنیاد بعثت. حکومت اسلامی، 3 ج.تهران:بنیاد بعثت، [بی‏تا]، ج 1و2و136 ص.ج 3، 64 ص.
ب-نشریات

1-آذری قمی، احمد.«گزیده‏ای از چهار ساعت مصاحبه با آیت اللّه آذری قمی».اطّلاعات هفتگی، شماره 2212 (2-9 آبان 1363)، ص 4-7، 54.

2-آذری قمی، احمد.«ولایت فقیه و
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 314)

حضور در موضوعات اجتماعی».رسالت، شماره‏616(28 بهمن 1366)، ص 4.

3-آذری قمی، احمد.«ولایت مطلقه فقیه».رسالت، شماره 745.

(15 مرداد 1367).شماره 759(3 شهریور 1367)و شماره 762.

(6 شهریور 1367)-شماره 778(24 شهریور 1367).

4-آشتیانی، محمد رضا-امامی، محمّد جعفر.

5-آل حیدر، حیدر.«الشّوری و ولایة الفقیه».الفجر، سال 1، شماره‏1(16 ذیقعده 1338 ق)، ص 4-43.

6-آیت اللّهی، محمّد تقی.«شوری در حکومت اسلامی، اصل ولایت فقیه ضابطه کلّی».در:امانتدار پیامبران-نقش آیت اللّه سیّد عبد الحسین لاری.تهران، مؤسّسه انجام کتاب، 1361، ص 145-190.

همین کتاب با نام«ولایت فقیه زیر بنای فکری مشروطه مشروعه»نیز توسّط امیر کبیر چاپ شده است.

7-ابطحی، محمّد.«حکومت اسلامی و زمامداران آن»نور علم، شماره‏25(اسفند 1366)، ص 34-47.

8-احسانبخش، صادق؛مؤمن، محمّد. «ولایت فقیه حکم است یا اصل؟». اطّلاعات هفتگی، شماره 2152(مراد 1362)، ص 4-7. 9-اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران.«ولایت فقیه»در: دروس عقیدتی سیاسی ویژه بانوان.شماره 3، ص 185-189.

10-«ارزش پایگاه مردمی».نقش قلم، سال 3، شماره 147(9بهمن 1361). ص 1، 4، 2.

11-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه.«با شهید اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت فقیه». آینده سازان، شماره 113(24 آبان 1361)، ص 32-33، 63.

12-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه. «گفتاری از چهارمین شهید محراب آیت اللّه اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت در اسلام». کیهان، (23 مهر 1363)، ص 7.

13-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه. «مجموعه ولایت فقیه از دیدگاهها».[بی‏جا، والعصر، بی‏تا]ص 98-110.

14-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه. «نظرات شهید آیت اللّه اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت در اسلام».اطّلاعات، (23 مهر 1362)، ص 17، 19.

15-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه. «نظرات آیت اللّه اشرفی اصفهانی در مورد مسأله ولایت، پیروزیهای بزرگ حزب جمهوری اسلامی».جمهوری اسلامی(23 فروردین 1361)، ص 5.

16-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه.

مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 315)

«ولایت در اسلام».جمهوری اسلامی، (29 مهر 1361)، ص 6-7.

17-اشرفی اصفهانی، عطاء اللّه. «ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت اللّه اشرفی اصفهانی».اعتصام، شماره 9(دی 1361)، ص 8-22، 23.

18-«اصل ولایت فقیه مترّقی‏ترین اصل قانون اساسی».کیهان، (28 مرداد 1361)، ص 13.

19-«افتخار و پیروزی ما در انقلاب مرهون و مدیون امامت و ولایت است». جمهوری اسلامی، (29 اردیبهشت 1362)، ص 14.

20-«امامت و مقام ولایت فقیه». صبح آزادگان، (26 فروردین 1361)، ص 7-8.

21-امامی، محمّد جعفر؛آشتیانی، محمّد رضا؛حسنی، عبد الرسول.«ولایت فقیه»در:اصول عقاید را اینگونه تدریس کنیم.قم، آزاد، 1363، ص 315-333.

22-امینی، ابراهیم.«سیاست خارجی حکومت اسلامی»در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 116-142.

23-امینی، ابراهیم.«العلاقات الدّولیّه و السّیاسة الخارجیّه اللحکومة الاسلامیّة»در:مقالات المؤتمر الثّالث للفکر الاسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1406-ق، ص 233-259.

24-الامینی، محسن.«ولایة الفقیه». التوّحید، سال دوّم، شماره 7، ص 56؛سال دوّم، شماره 8 ص 52.

25-«انقلاب و رهبری».شاهد، شماره 54(15بهمن 1362)، ص 6-9، 32-33، 45.

26-«انگیزه پذیرش خلافت و توصیف رهبر راستین از زبان حضرت علی(ع)». اطلاعات هفتگی، شماره 2091(5 تا 12 خرداد 1361)، ص 40-41، 36.

27-«اوّلین ثمرات».صبح آزادگان، (12 بهمن 1362)، ص 1، 14.

28-«ائمّه جمعه خراسان اختیارات ولیّ فقیه و حکومت مطلقه الهی را تشریح کردند».خراسان، شماره‏11148(27 دی 1366)، ص 8.

29-«ائمة جمعه خراسان اطاعت از ولیّ فقیه برای همه مردم لازم الاجرا است». خراسان، شماره 11155(4 بهمن 1366)، ص 8.

30-بادامچیان، اسد اللّه«تریبون مجلس».اطّلاعات هفتگی، شماره 2210 (18-25مهر 1363)، ص 4-5.

31-«با شرکت ائمّه جمعه سراسر کشور، اعضای شورای نگهبان و مدرسین حوزه علمیّه قم:سمینار ولایت و حکومت آغاز بکار
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 316)

کرد».خراسان شماره 11151(29 دی 1366)، ص 2.

32-«بررسی تطبیقی رهبری در انقلابهای مهمّ جهان».نگهبان انقلاب اسلامی، سال 4، شماره‏85(مرداد 1362)، ص 10-13، 72، 73.

33-بروجردی، حسین.«مسأله ولایت فقیه از ضروریّات اسلام است».کیهان، (28اریبهشت 1361)، ص 12.

34-بهشتی، احمد.«مروری بر کتاب ولایة الفقیه وفقه الدّولة اسلامیّه».اطّلاعات، شماره 18522(4 مرداد 1367)و شماره 18523(5 مرداد1367)و شماره 18525 (8 مرداد 1367)و شماره 1852(9 مرداد 1367)و شماره 18530(15 مرداد1367)و شماره 18542(29 مرداد 1367)و شماره 18544(2 شهریور 1367)و شماره 18546 (5 شهریور 1367)و شماره 18547(6 شهریور 1367)و شماره 18549(8شهریور 1367).

35-بهشتی، محمّد.«الحکومة فی الاسلام».التّوحید، سال 2، شماره‏8، ص 75-85 و سال 2، شماره 10، ص 56-82.

36-بهشتی، محمّد.«فلسفه انتخاب رهبر از دیدگا شهید بهشتی».جمهوری اسلامی، (17 آذر 1361)، ص 11.

37-بی‏آزار شیرازی، عبد الکریم. «حکومت قانون...حکومت قانون با ولایت و نظارت ولایت فقیه»در:رساله نوین، ج 4، مسایل سیاسی و حقوقی.تهران، موسّسه انجام کتاب، 1360، ص 85-134.

38-بی‏آزار شیرازی، عبد الکریم. «خودسازی با جمهوری اسلامی».تهران، بعثت، 1358، ص 80-85.

39-بیان، حسین.«وجوب اقامة الدّولة الاسلامیّة».التّوحید، سال 2، شماره 10، ص 3127-134.

40-پاسخ ستاد برگزاری سمینار ولایت فقیه به مقاله سمینار ولایت فقیه».صبح آزادگان، (17 آبان 1363)، ص 2.

پاسخ به مقاله انتقادی صبح آزادگان مندرج در روزنامه 14 آبان 1363.

41-«پیرامون ولایت فقیه».راه مجاهد،

سال 1، شماره 12(آبان 1361)، ص 8، 19 و سال 2، شماره 15(بهمن و اسفند 1361)، ص 20 و سال 2، شماره 17 (خرداد 1362)، ص 24 و سال 2، شماره 18 (تیر و مرداد 1362)، ص 37.

42-«تداوم امر ولایت علی(ع) و جریان انحرافی رمزمیسم سقیفه».راه مجاهد، شماره 18(تیر و مرداد 1362)، ص 5-6، 33-34، 15-16، 24.

43-تسخیری، محمد علی.«الاسلام و نظام الحکم».التّوحید، سال 2، شماره 12،
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 317)

ص 207-212.

44-تسخیری، محمد علی.«حول الحکم و الدّولة».التّوحید، سال 2، شماره 2، ص 82-92.

45-تسخیری، محمّد علی.«ولایة الفقیه».صوت الامّة، [تهران‏]، سال 1، شماره 12(ربیع الثّانی 1401 ق)، ص 50- 51 و سال 2، شماره 13(رجب 1401 ق) ص 34-39.

46-«توطئه علیه نظام رهبری».پیام انقلاب، سال 3، شماره 70(8 آبان 1361)، ص 69-71، 78.

47-تهرانی، ؟.«ولایت».پیک نفت، شماره 168(مرداد 1361)، ص 2، 9.

48-الجبوری، عبد الامیر.«الاحکام الاسلامیّة فترة غیاب المعصوم بین التعّطیل و و التّطبیق».رسالة الاسلام(بغداد)، سال 5، شماره 5 و 6(محرّم و صفر 1392 ق)، ص 111-120.

49-جنّتی، احمد.«حکومت اسلامی و قانونگذاری»در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 65-67.

50-جنّتی، احمد.«الحکومة الاّسلامیّة و التّقنین»در:مقالات المؤتمر الثالث للفکر الاسلامی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1406 ق. 51-جنّتی، احمد.«مجموعه سخنرانیهای پیرامون ولایت فقیه»از: سخنرانیهای سمینار ولایت فقیه دانشگاه کرمان، هفتم اسفند 1360.قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین قم، 1363، ص 53-56.

52-جنّتی، احمد؛صانعی، یوسف. «برحسب نظر تمام فقهای شیعه، بدون ولایت فقیه نمی‏شود احکام اسلامی جاری گردد». سروش، سال 4، شماره 147(15 خرداد 1361)، ص 42-45.

53-جنّتی، احمد؛دستغیب شیرازی، عبد الحسین، گرجی، ابو القاسم.«در زمان غیبت، قدرت باید در دست ولایت فقیه باشد».سروش، سال چهارم، شماره 148 (22 خرداد 1361)، ص 44-47، 59.

54-جوادی آملی، عبد اللّه.«امور ثابت و متغیّر حکومت اسلامی»در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 190-205.

55-جوادی آملی، عبد اللّه.«تبیین مبانی فقهی ولایت فقیه»در:ولایت فقیه زیر بنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، ص 97-192.

56-جوادی آملی، عبد اللّه.«الثّابت و المتغیّر فی الحکومة الاسلامیّه»در:مقالات المؤتمر الثّالث للفکر الاسلامی.تهران،
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 318)

سازمان تبلیغات اسلامی، 1406 ق، ص 181- 194.

57-جوادی آملی، عبد اللّه.«مجموعه سخنرانیهایی پیرامون ولایت فقیه»از: سخنرانیهای سمینار ولایت فقیه کرمان.قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین قم، 1363، ص 55-101.

58-جوادی آملی، عبد اللّه.«ولایت فقیه در آیات قرآن».رسالت، شماره 603 (12 بهمن 1366)، ص 4.

59-جوادی آملی، عبد الله.«ولایت مطلقه فقیه همان حکومت فقه و عدل است». رسالت، شماره 592(29 دی 1366)، ص 1-4.

60-«چرا درباره حکومت اسلامی به حدّ کافی بحث شده است».مکتب اسلام،

سال 23، شماره 5، ص 25-26 و سال 23، شماره 6، ص 46-50 و سال 23، شماره 7، ص 34-37 و 67 و سال 23، شماره 10، ص 51-55 و سال 23 شماره 11، ص 40-43.

61-حائری، کاظم.«بین الشّوری و ولایة الفقیه».الاضواء، قم، سال 5، شماره 1(ذیحجّه 1403 ق)، ص 19-35.

62-حائری، کاظم.«بین الشّوری و ولایة الفقیه».الحوار السّیاسی، سال 4، شماره 27(جمادی الثانی 1405 ق)، ص 25-43.

63-حائری، کاظم.«التّقنین بین النّظم الوضعیّة و نظم السمّاء»در:مقالات المؤتمر الرّابع للفکر الاسلامی، ج 1، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1407 ق، ص 83- 92.

64-حائری شیرازی، محی الدّین، «جمع شؤن مسلمانان از سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی، اجتماعی باید منطبق با قوانین دین باشد».اطّلاعات(26 مرداد 1362)، ص 2.

65-حائری شیرازی، محی الدّین. «ولایت فقیه امتداد ولایت خداوند». رسالت، شماره 205(5 مهر 1365)، ص 4، 3.

66-حائری شیرازی، محی الدّین. «ولایت فقیه زمینه‏ساز حکومت مهدی(ع)». ص 4.

67-حائری شیرازی، محی الدّین. «ولایت و توحید».رسالت، شماره‏185(9 شهریور 1365)، ص 4، 5.

68-حجازی، فخر الدّین.«در پرتو آفتاب ولایت».امید انقلاب، شماره 47(25 دی 1361)، ص 20-23.

69-حزب الدّعوة الاسلامیّه.«شکل الحکم الاسلامی و ولایة الفقیه».حزب الدّعوة الأعلام المرکزی(منشوراتنا 12)، 21 ص.

70-حزب الدّعوة الاسلامیّة.«ولایة
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 319)

الفقیه و العمل الحرکی».الجهاد، سال 1، شماره 5، ص 82-85.

71-حزب جمهوری اسلامی.«... ولایت فقیه، آثار پر ارزش ولایت فقیه، ...» در:مواضع ما.تهران، حزب جمهوری اسلامی، ص 26-28.

72-حسنی، عبد الرسول-امامی، محمد جعفر.

73-حسینی طهرانی، حسین.

«المقدّمة الثالثّه»در:رسالة بدیعه.تهران، حکمت، ص 87-116.

74-حسینی، ؟.«دراسة مقارنة فی المصطلحات الاسلامیّة(ولایة الفقیه)». التّوحید، سال 4، شماره 1، ص 107-117.

75-حکیم، محمّد باقر.«رابطه ولایت با شورا»در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 222-265.

76-حکیم، محمّد باقر.«العلاقة بین الشّوری و ولایة الفقیه»در:مقالات المؤتمر الثّالث للفکر اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1406 ق، ص 79-114.

77-حکیمی، علی.-حکیمی، محمد رضا.

78-حکیمی، محمد.-حکیمی، محمد رضا.

79-حکیمی، محمّد رضا.«شناخت نهادها، بخش اوّل و دوّم»در:تفسیر آفتاب. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1358، ص 17-84.

80-حکیمی، محمّد رضا.«ضرورت حاکمیّت دینی...»در:خورشید مغرب. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1360، ص 311-327.

81-حکیمی، محمّد رضا؛حکیمی، محمّد؛حکیمی، علی.«المرجعیّة و المراجع، الولایة و الحکومة، الحاکم الاسلامی وظائفه و مسؤلیّاته»در:الحیاة، ج 2، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1399 ق، ص 292-416.

82-حکیمی، محمّد رضا؛حکیمی، محمّد؛حکیمی، علی.«مرجعیّت و تقلید؛ حکومت دینی الهی؛حاکم دینی الهی؛...» در:الحیاة، ج 2، ترجمه احمد آرام.تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1366، ص 359- 502.

83-خامنه‏ای، علی، رئیس جمهور ایران.«بررسی ابعاد حکومت اسلامی»در: حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 25-38.

84-خامنه‏ای، علی، رئیس جمهور اسلامی ایران.«الحکومة الاسلامیّة فی ظلّ ولایة الفقیه».التّوحید، سال 4، شماره 12، ص 46-56.

85-خامنه‏ای، علی، رئیس جمهور
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 320)

اسلامی ایران.«حول الحکومة الاسلامیّه» در:مقالات المؤتر الثّالث للفکر الاسلامی. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1406 ق، ص 15-26. 86-خزعلی، ابو القاسم.«مجموعه سخنرانیهایی پیرامون ولایت فقیه»از: سخنرانیهای سمینار ولایت فقیه دانشگاه کرمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین قم، 1363، ص 103-179.

87-خزعلی، ابو القاسم.«سمینار ولایت فقیه به کار خود پایان داد».جمهوری اسلامی، (10 آبان 1363)، ص 16.

88-خزعلی، ابو القاسم.«ولایت فقیه ازدیدگاهها».بی جا، و العصر، بی تا، ص 39-73.

89-خزعلی، ابو القاسم.«ولایت فقیه و زمینه اجتماعی آن».رسالت، شماره 614 (26 بهمن 1366)، ص 4.

90-خمینی، احمد.«ولایت فقیه از دیدگاه سیّد احمد خمینی».کیهان، شماره 10832(24 مهرماه 1358)، ص 10.

91-خمینی، روح اللّه رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.«توضیحی فشرده درباره ولایت تکوینی».خراسان، شماره 9526(25 خرداد 1361)، ص 3.

92-خمینی، روح اللّه رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.«ولایت». رجعت، شماره 3(اردیبهشت 1361)، ص 4- 5، 106-109.

93-خمینی، روح اللّه رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.«ولایة الفیه»در:کتاب البیع، ج 2(از مجموعه 5 جلدی).قم، اسماعیلیان، 1363، ص 459- 520.

94-دارابکائی، صادق.«مشروعیّت حکموت دولت».نور علم، شماره 14.

(اسفند 64)، ص 54-63 و شماره 15 (اردیبهشت 65)، ص 100-111 و شماره 16(تیر 65)، ص 58-67 و شماره 18(آبان 65)، ص 84-93، 99.

95-«درباره رهبری».جمهوری اسلامی(26 تیر 1362)، ص 1، 12 و(27 تیر 1362)، ص 1، 12 و(28 تیر 1362)، ص 1، 12.

96-«درسهایی درباره ولایت فقیه.» آینده‏سازان،

سال 3، شماره 106(15 شهریور 1361)، ص 14 و سال 3، شماره 114(8 آذر 1361)، ص 14-16، 48، 59 و سال 3، شماره 115(23 آذر 1361)، ص 12- 17، 60 و سال 3، شماره 116(6 دی 1361)، ص 18-22 روسال 4، شماره 118 (4 بهمن 1361)، ص 16-21، 46-47 و سال 4، شماره 119(بهمن 1361)، ص 34- 39، 58-59 و سال 4، شماره 120(22 اسفند 1361)، ص 20-25، 49.

مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 321)

9درّی اخوی، بهمن.«ولایت فقیه اصل دین است».اطلاعات هفتگی، شماره 2107(14-31شهریور1361)، ص 28-29.

98-دستغیب، علیمحّمد.«ولایت فقیه اصل است یا حکم؟».اطلاعات هفتگی، شماره 162(4-11 آبان 62)، ص 30-31.

99-دستغیب شیرازی، عبد الحسین- جنّتی احمد.

100-دستغیب شیرازی، عبد الحسین. «ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت اللّه دستغیب».اعتصام، شماره 10(بهمن 1361)، ص 18-19.

101-دستغیب شیرازی، عبد الحسین. «ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت اللّه دستغیب».[بی‏جا]، و العصر، [بی‏تا]، ص 75-96.

102-«دیدگاه دو جریان فکری درباره اصل ولایت فقیه».راه مجاهد، سال 1، شماره 12(آبان 1361)، ص 2، 36.

103-«رابطه امام، رهبر و اکثریّت». راه مجاهد، سال 2، شماره 14(دی 1361)، ص 5.

104-«رابطه مقام ولایت و حکومت در اسلام».اطّلاعات هفتگی، شماره 2169 (23-30 آذر 1362)، ص 36، 38.

105-ربّانی املشی، محمّد.«ولایت فقیه و حدود آن در عصر غیبت».رسالت، شماره 620(3 اسفند 1366)، ص 4.

106-رضوانی، علی اکبر.«خلافت در زمین در پرتو ایمان و عمل صالح».جنگ و زندگی، سال 2، شماره 36(فروردین 1361)، ص 12-14، 23.

107-«رهبری در جمهوری اسلامی». بنیاد، شماره 34(خرداد 1361)، ص 42- 45.

108-«رهبری و انقلاب اسلامی».

صبح آزادگان(12 بهمن 1362)، ص 4.

109-«رهبری یک مسؤولیّت و تکلیف است».سروش، سال 4، شماره 169(29 آبان 1361)، ص 50-51.

110-«ریشه یابی و تحلیل گروه عافیت طلب».راه مجاهد، سال 1، شماره 12(آبان 1361)، ص 7، 36.

111-سبحانی تبریزی، جعفر.«در حکومت اسلامی قدرت در دست کیست؟».

مکتب اسلام، سال 19، شماره 4(تیر 1358)، ص 25-28.

112-«سخنی پیرامون ولایت فقیه». پاسدار اسلام،

شماره 74(بهمن 1366)، ص 6-9

شماره 75(اسفند 1366)، ص

شماره‏76(فروردین 1367)، ص

شماره‏77(اردیبهشت 1367)، ص

شماره 78(خرداد 1367)، ص

شماره 79(تیر 1367)، ص‏
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 322)

شماره 80(مرداد 1367)، ص

شماره 81(شهریور 1367)، ص

شماره 82(مهر 1367)، ص 10-12.

شماره 84(آذر 1367)، ص 12-15، 43.

113-«سرود اشک».اطّلاعات(25 تیر 1362)، ص 1، 15.

درباره پیوند امام و امّت و انقلاب اسلامی و پیام اخیر امام به اعضای مجلس خبرگان.

114-سعید، حسن.«حکومت از دیدگاه قرآن و عترت»در:حکومت جمهوری اسلامی.[مشهد]، فدک، 1399 ق، 84 ص.

115-سعیدزاده، رمضان.«ولایت فقیه در اسلام»منشور برادری.

دوره جدید، شماره 281(21 اردیبهشت 1364)، ص 1-2.

شماره 282(28 اردیبهشت 1364)، ص 1، 2، 4.

شماره 285(18 خرداد 1364)، ص 1، 3.

شماره 286(25 خرداد 1364)، ص 1، 4.

شماره 287(ا تیر 1364)، ص 1، 4.

شماره 289(15 تیر 1364)، ص 1.

شماره 290(22 تیر 1364)، ص 1، 4.

شماره 291(29 تیر 1364)، ص 1، 2، 4.

116-سلطانی، یحیی.«انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی».پاسدار اسلام، شماره 4(فروردین 1361)، ص 60-62، 48.

117-سلطانی، یحیی.«شرایط رهبری».پاسدار اسلام، شماره 5(اریبهشت 1361)، ص 55-57-65.

شماره 5(اریبهشت 1361)، ص 55- 57-67.

شماره 6(خرداد 1361)، ص 58-60، 20.

118-«سمینار ولایت فقیه».صبح آزادگان، (14 آبان 1363)، ص 2.

119-سیاهپوش، محمود.«ولایت فقیه»در:کلّیات مسأله ولایت».

تهران، مؤسّسه اسلامی ابجد، [بی‏تا]، ص 53-66.

120-شکوری، ابو الفضل.«امامت و بیعت، فقاهت و تقلید»در:فقه سیاسی اسلام، ج 1(از مجموعه 2 جلدی).قم، نشر حرّ، 1361، ص 245-273.

121-شکوری، ابو الفضل.«تاریخچه فقه حکومتی در اسلام».کیهان، شماره 13365(18 تیر 1367)-شماره 13373 (27 تیرماه 1367)و شماره 13375(29 تیر 1367)-شماره 13381(6 مرداد 1367)و
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 323)

شماره 13383(9 مرداد 1367)و شماره 13390(18 مرداد1367)و شماره 13392 (20 مرداد 1367)-شماره 13393(22 مرداد 1367)و شماره 13395(24 مرداد 1367)-شماره 13397(26 مرداد 1367)و شماره 13402(3 شهریور 1367).

122-شمس الدّین، محمّد مهدی. «الحکومة الاسلامیّه و تشکیلاتها الاداریّه». التوحید، سال 4، شماره 21، ص 128- 151.

123-شیرازی، محمّد.«الدّولة الاسلامیّه»در:الصّیاغة الجدیده.قم، مرکز نشر الفکر الاسلامی، 1405 ق، ص 466- 487.

124-شیرازی، محمّد.«قانون اساسی حکومت جهانی اسلام»در:بسوی حکومت هزار میلیون مسلمان، ترجمه محمّد رضا امام. قم، امام صادق، [بی‏تا]، ص 81-128.

125-شیرازی، محمّد.«منهج الحکم الاسلامی، شؤون الحکم و طریق الوصول الیه، واقعیّة الحرکة و الحکومة الاسلامیّة»در: السّبیل الی انهاض المسلمین.[بی‏جا، بی‏نا]، 1403.

126-شیرازی، محمّد.«هکذا حکم الاسلام»در:الی حکومة الف میلیون مسلم. قم، دارالقرآن الکریم، [بی‏تا]، ص 71- 112.

127-صانعی، یوسف-جنّتی احمد 128-صانعی، یوسف.«نظریّه فقهاء سلف پیرامون ولایت فقیه»در:ولایت فقیه زیر بنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، ص 193-212.

129-صانعی، یوسف.«ولایت فقیه از ولایت ائمّه معصومین سرچشمه گرفته است».رسالت، شماره 596(4بهمن 1366)، ص 10.

130-صانعی، یوسف.«ولایت معصومین و فقهاء حکم و قانون خداست». رسالت، شماره 593(30 دی 1366)، ص 3.

131-صدر، محمد باقر.«حول مشروع دستور الجمهوریّة الاسلامیّه فی ایران».صوت الامّه، سال 1، شماره 3، ص 32-36.

132-صدر الأفاضل، مرتضی حسین، «الحکومة الاسلامیّة و مسألة الحکم و ولایة الفقیه».این مقاله از جمله مقالات تقدیم شده به سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی است و از چاپ آن اطّلاعی در دست نیست.

133-صدوقی، محمّد.«مصاحبه منتشر نشده‏ای از آیت اللّه صدوقی».حوزه، شماره 3(اسفند 1362)، ص 45-49.

134-«صفات ولیّ امر در قانون اساسی».سروش، سال 4، شماره 166(8 آبان 1361)؛ص 59.

135-طاهری خرّم آبادی، حسن، «مجموعه سخنرانیهایی پیرامون ولایت فقیه»
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 324)

از:سخنرانیهای سمینار ولایت فقیه در دانشگاه کرمان.قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین قم، 1363، ص 241-286.

این دو سخنرانی در مجموعه«ولایت فقیه از دیدگاهها»، ص 2-37 آمده است.و نیز درمجلّه پیام انقلاب سال 1361، شماره‏های 69، 70، 72، 73، 74 آمده است.

136-طاهری خرم آبادی، حسن. «ولایت فقیه».نور علم،

سال 1، شماره 6(مهر 1363)، ص 50-65.

سال 1، شماره 7(آذر 1363)، ص 17-27.

سال 1، شماره 8(بهمن 1363)، ص 45-55.

سال 1، شماره 9(فروردین 1364)، ص 91-99.

سال 1، شماره 10، (خرداد 1364)، ص 63-72.

سال 1، شماره 11(مرداد 1364)، ص 77-96-76.

سال 2، شماره 1(دی 1364)، ص 66-75-117.

137-طباطبایی، محمّد حسین. «چگونه می‏شود که ارکان اجتماع بهم می‏ریزد؟».

اطّلاعات هفتگی، شماره 2083(11- 18 فروردین 1361)، ص 28-29.

138-طباطبایی، محمّد حسین. «مرجعیّت و روحانیّت از دیدگاه علاّمه طباطبایی».پیام هاجر، سال 3، شماره 46، (25 آبان 1361)، ص 1، 8.

139-طباطبایی، محمّد حسین.«من الذّی یتقلّد ولایة المجتمع و ما سیرته؟»از: المیزان، ج 4.بیروت، اعلمی، 1394، ص 121-125.

140-طباطبایی، محمّد حسین. «ولایت و زعامت»در:بحثی درباره مرجعیّت و روحانیّت.[بی‏جا، بی‏نا، بی‏تا]، ص 62- 90.

این مقاله در کتاب بررسیهای اسلامی از صفحه 180 به بعد آمده است و نیز بصورت مستقلّ با مشخّصات:(«ولایت و زعامت». قم، امام صادق، [بی‏تا].)چاپ شده است.

141-عبد الجبّار، محمّد.«الدّولة الاسلامیّة ضرورتها...».التّوحید، سال 5، شماره 27(رجب، شعبان 1407 ق)، ص 50-65.

142-عبد الرزّاق جعفر.«الخلافةام ولایة الفقیه».الجّهاد، سال 1، شماره 8 (شوّال 1403 ق)، ص 14-25.

143-عبد اللّه، محمّد.«دولة ولایة الفقیه».دراسات و بحوث، سال 2، شماره 8 (رجب 1403 ق)، ص 97-128.

144-عبود، سامی.«ولایة الفقیه بین
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 325)

النظریّة و التّطبیق الدّستوری».الوحدة، سال 1، شماره 2(رجب 1400 ق)، ص 104- 112.

145-«عصر غیبت و ولایت فقیه». صالحان سازنده، سال 4، شماره 97(24 خرداد 1362)، ص 2.

146-علم الهدی، احمد.«زیر بنای اعتقادات».پلیس انقلاب، سال 2، شماره 24(بهمن 1362)، ص 42-44.

147-علوی، محمّد حسن.«ولایت مطلقه، انتخابات مجلس سوّم و شرایط کاندیداها». رسالت، شماره 624(8 اسفند 1366)، ص 4.

148-علی خان، عبد اللّه السّید.«حول ولایة الفقیه».رسالة الثّورة الاسلامیّه، سال 3، شماره 54، ص 20-23.

149-عمید زنجانی، عبّاسعلی. «مجالس الشّوری العمود الفقری للنّظام السیّاسی الاسلامی»در:مقالات المؤتمر الرّابع للفکر الاسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1407 ق، ص 123-153.

150-العوا، محمّد سلیم.«الموظّفون فی الدّولة الاسلامیّه».التّوحید، سال 4، شماره 21(رجب و شعبان 1406)، ص 152-155.

151-«عوامل پیشرفت در اسلام». ریشه‏ها، سال 2، شماره 24(شهریور 1361)، ص 28-29.

152-«غدیر خم سر چشمه ولایت فقیه».شاهد، شماره 45(1 مهر 1362)، ص 3-4.

153-فاضل هرندی، محی الدّین. «تریبون مجلس».اطّلاعات هفتگی، شماره 2215(23-30 آبان 1363)، -ص 4-5، 54.

154-فرید گلپایگانی، حسن. «حکومت شرعیّه»در:قانون اساسی اسلام، ج 1، تهران، فراهانی، [بی‏تا]، ص 295- 332.

155-فضل اللّه، محمّد حسین.«حول القیادة الاسلامیّة فی خطّ المرجعیّة».طریق الحق، سال 2، شماره 7(جمادی الثّانی 1400 ق)، ص 8-20.

156-فضل اللّه، محمّد حسین. «القیادة الأسلامیّة فی خطّ المرجعیّه».طریق الحق، سال 2، شماره 12(ربیع الثانی 1402 ق)، ص 31-60.

157-الفضلی، عبد الهادی.«الحاکم الأسلامی بعذر من المعصوم».رسالة الاسلام، سال 2، شماره 1 و 2، ص 67-81.

158-الفضلی، عبد الهادی.«ضروریّة الحکم الأسلامی زمن الغیبه».در:فی انتظار الأمام.بیروت، دارالزّهراء، 1392 ق، ص 73-158.

159-فلسفی، محمّد تقی.«حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه امکان‏پذیر
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 326)

نیست»در:ولایت فقیه زیر بنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، ص 229- 248.

160-«فی اطار ولایة الفقیه».التقّریر السّیاسی الأسلامی، شماره 45(رمضان 1405 ق)، ص 43-45.

161-قرائتی، محسن.«ولایت فقیه تداوم خط امامت»در:امامت.[بی‏م‏]، والعصر، [بی‏تا]، ص 82-86.

162-قلمداران، حیدر علی.«حکومت در اسلام»در:ارمغان آسمان.قم:[بی‏تا]، 1339.

163-کمیته فرهنگی جهاد دانشگاهی تبریز.«نظام سیاسی و اداری»در:بخشی از مبانی فقهی در قانون اساسی، [بی‏هم، بی‏نا، بی‏تا]، ص 29-42.

164-گرجی، ابو القاسم.«قانون و حکومت در اسلام».نشریّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 23(بهمن 1366)، ص 55-64.

165-گرجی، ابو القاسم.«مختصری در ولایت فقیه».نشر دانش، سال 2، شماره 3(فروردین و اردیبهشت 1361، ص 2-7.

این مقاله در مشکوة شماره 5(تابستان 63)، ص 25-36 و در روزنامه صبح آزادگان، (5 و6 مرداد 1361)نیز چاپ شده است.

166-گرجی، ابو القاسم.«موجزفی ولایة الفقیه».التّوحید، سال 6، شماره 1، ص 176-؟.

167-گرجی، ابو القاسم-جنّتی، احمد.

168-«گزارش چهارمین روز برگزاری سمینار ولایت فقیه».جمهوری اسلامی(9 آبان 1363)، ص 7.

169-«گزارش مراسم دوّمین و سوّمین روز سمینار ولایت فقیه».جمهوری اسلامی (8 آبان 1363)، ص 12.

170-«گفتگوی اختصاصی خراسان با ائمه جمعه تربت حیدریّه و فریمان پیرامون ولایت مطلقه الهی».خراسان، شماره 11156(5 بهمن 1366)، ص 8.

171-«لمحه عن ولایة الفقیه».صوت الوحدة، شماره 36(ذیحجّه 1402 ق)، ص 60-61.

172-لواسانی، محمّد علی.«بار ولایت الهیّه بر دوش چه کسانی است». منشور برادری، سال 31، شماره 138(12 تیر 1361)، ص 1، 2.

173-لواسانی، محمّد علی.«مترقّی ترین و انسانی‏ترین نوع رهبری...»هفته نامه منشور برادری، شماره 161(20 آذر 1361)، ص 1، 2 و شماره 167(2 بهمن 1361)، ص 1، 3.

174-متقّی، الف.«ولایت فقیه استمرار خطّ امامت معصومین(ع)و رسالت‏
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 327)

انبیای الهی است».سروش، سال 4، شماره 147(15 خرداد 1361)، ص 38-41.

175-مجتهد شبستری، محسن. «تریبون مجلس»اطّلاعات هفتگی، شماره 2207(28 شهریور-4 مهر 1363)، ص 6- 7.

176-محفوظی، عبّاس«مجموعه سخنرانیهایی پیرامون ولایت فقیه»از: سخنرانیهایی سمینار ولایت فقیه در دانشگاه کرمان.قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدّرسین قم، 1363، ص 287-310.

177-محمّدی ری شهری، محمّد. «الأماره»در:میزان الحکمة، ج 1(الف- ث).قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363، ص 135-138.

178-محمّدی ری شهری، محمّد. «الأمامة العامّة»در:میزان الحکمة، ج 1 (الف-ث).قم، دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی قم، 1363، ص 157-187.

179-محمّدی ری شهری، محمّد. «الولایة:الحکومة»در:میزان الحکمة، ج 10 (ن-ی).قم، دفتر انتشارات اسلامی قم، 1363، ص 725-748.

180-مدنی، جلال الدّین.«حقوق اساسی در جمهوری اسلامی».سروش، سال 4، شماره 151(12 تیر 1361)، ص 52- 53، 62 و شماره 152(19 تیر 1361)، ص 50-51، 65 و شماره 154(2 مرداد 1361)، ص 54-55، 59 و شماره 155(9 مرداد 1361)، ص 50-51، 62 و شماره 157(23 مرداد 1361)، ص 46-47، 55 و شماره 161(27 شهریور 1361)، ص 58- 59.

181-مدنی، جلال الدّین.«حقوق اساسی در جمهوری اسلامی».سروش، سال 4 شماره 165(1 آبان 1361)، ص 56-57.

182-مدنی، جلال الدّین.«حقوق اساسی در جمهوری اسلامی».سروش، سال 4، شماره 174(4 دی 1361)، ص 58- 59.

183-مدنی، جلال الدّین.«حقوق اساسی در جمهوری اسلامی».سروش، سال 4 شماره 176(18 دی 1361)، ص 58، 59.

184-مدنی، جلال الدّین.«حقوق اساسی در جمهوری اسلامی».سروش، سال 4، شماره 177(25 دی 1361)، ص 45- 49.

185-مدنی، جلال الدّین.«علاقه و ارتباط رهبر به سرزمین اسلامی و امّت، مافوق تابعیّت و یک ارتباط قلبی و واقعی است».سروش، سال 4، شماره 168(22 آبان 1361)، ص 56-57.

186-المرغی، عبد الفتّاح بن علیّ الحسینی.«فی ولایة الحاکم»د:عناوین الاصول.تبریز، [بی‏نا]، 1274 ق، ص 344-350.
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 328)

187-مرتضی عاملی، جعفر.«حکومت نیاز ضروری فطرت».رسالت، شماره 618 (1 اسفند 1366)، ص 4.

188-مشکینی اردبیلی، علی.«حدود اختیارات ولیّ فقیه»در:ولایت فقیه زیر بنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، ص 75-96.

189-مشکینی اردبیلی، علی. «سمینار ولایت فقیه با پیام آیت اللّه مشکینی گشایش یافت».جمهوری اسلامی، (6 آبان 1363)، ص 12.

190-مشکینی اردبیلی، علی.«ولایت فقیه»در معارف اسلامی 2.تهران، بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، [بی‏تا]، ص 125-162.

191-مفتّح، محمّد.«فلسفه انقلاب و حکومت».مقالات و بررسیها(نشریه گروه تحقیقاتی دانشکده الهیّات و معارف اسلامی، سالهای 58-59، شماره 32-33، ص 1-9. این مقاله را سروش در شماره 53(17 خرداد 1359)، ص 46-49 آورده است.

192-مکارم شیرازی، ناصر.«احترام به آراء مردم چگونه با ولایت فقیه سازگار است».در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 206- 215.

193-مکارم شیرازی، ناصر. «الانسجام بین ولایة الفقیه و احترام آراء الشّعب».التّوحید، سال 4، شماره 19، ص 90-96.

این مقاله در مقالات المؤتمر الثّالث للفکر الأسلامی، ص 223-231 نیز چاپ شده است.

194-مکارم شیرازی، ناصر.«قبس من ولایة الفقیه».دراسات و بحوث، سال 2، شماره 5(محرّم 1402 ق)، ص 41-49.

195-منتظری، حسینعلی.«اشارة اجمالیّه الی ولایة الفقیه»در:البدر الزّاهر فی صلوة الجمعة و المسافر.قم:دفتر تبلیغات اسلامی، 1362.

196-منتظری، حسینعلی.«حکومت و ولایت»در:ولایت فقیه زیر بنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، ص 17-74.

197-منتظری، حسینعلی.«خطبه دوّم نماز جمعه آیت اللّه منتظری درباره ولایت فقیه».کیهان، شماره 10807(24 شهریور 1358)، ص 5.

198-منتظری، حسینعلی.«مبانی فقهی حکومت اسلامی».کیهان، شماره 13234(30 دی 1366)و 13288(16 فروردین 1367)و شماره 13291(20 فروردین 1367)و 13361(13 تیر 1367 و شماره 13363(15 تیر 1367)و شماره 13381(6 مرداد 1367)و شماره 13383 (9 مرداد 1367)و شماره 13384(10 مرداد
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 329)

1367)و شماره 13386(13 مرداد 1367)و 13393(22 مرداد 1367)و شماره 13395 (24 مرداد 1367)و 13404(6 شهریور 1367)و شماره 13406(8 شهریور 1367)و 13423(28 شهریور 1367)و شماره 13428(3 مهر 1367)و 13432(7 مهر 1367)و شماره 13434(11 مهر 1367)و 13437(14 مهر 1367)و شماره 13439 (17 مهر 1367)و 13441(20 مهر 1367)و شماره 13443(23 مهر 1367)و 13448 (28 مهر 1367)و شماره 13450(1 آبان 1367)و شماره 13452(3 آبان 1367)و 13454(5 آبان 1367)و شماره 13456(9 آبان 1367)و 13457(10 آبان 1367)و شماره 13459(12 آبان 1367)و 13460 (14 آبان 1367)و شماره 13462(16 آبان 1367)و شماره 13465(19 آبان 1367)و شماره 13467(22 آبان 1367)و 13468(23 آبان 1367)و شماره 13470(25 آبان 1367)و 13483(10 آذر 1367)و شماره 13485 (13 آذر 1367)-13505(6 دی 1367)و شماره 13508(10 دی 1367)و 13510 (12 دی 1367)و شماره 13512(14 دی 1367)-13515(18 دی 1367)و شماره 13517(20 دی 1367)و 13521(26 دی 1367)و شماره 13523(27 دی 1367)- 13541(18 بهمن 1367)و شماره 13543 (23 بهمن 1367)و 13549(30 بهمن 1367)و شماره 13551(3 اسفند 1367)- 13552)4 اسفند 1367)و شماره 13554 (7 اسفند 1367)و شماره 13560(14 اسفند 1367)و شماره 13562(17 اسفند 1367)و 13568(24 اسفند 1367)و شماره 13570 (27 اسفند 1367)و 13573(6 فروردین 1368)

199-موحّدی ساوجی، «تریبون مجلس».اطّلاعات هفتگی، شماره 2216 (30 آبان-7 آذر 1363)، ص 4-5، 54.

200-موسوی، احسان.«مقام ولایت فقیه اسوه پیشتاز جبهه مستضعفین».سروش، شماره 100(خرداد 1360)، ص 76-80 195-موسوی تبریزی، «قوانین کیفری در اسلام»پاسدار اسلام، شماره 6(خرداد 1361)، ص 43-46.

201-موسوی سبزواری، عبد الأعلی«ولایت فقیه»در:مهذّب الاحکام، ج 11.نجف، مطبعة الآداب، 1399 ق، ص 275-282.

202-مهاجری، علیرضا.«مختصر نگاهی به مبانی حکومتی اسلامی»در: حکومت مقایسه‏ای.قم، گویا و امید، [بی‏تا]، ص 121-156.

203-موسوی، میرحسین.«ولایت فقیه راهگشای مشکلات اجرائی»در:ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی.تهران، بنیاد، 1368، ص 249-278.

204-موسوی اردبیلی، عبد الکریم.
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 330)

«نقش ولایت فقیه در حلّ معضلات سیاسی، اجتماعی»در:ولایت فقیه زیر بنای حکومت اسلامی.تهران:بنیاد، 1368، ص 213- 228.

205-مهدوی کنی، محمّد رضا.«متن سخنرانی آیت اللّه مهدوی کنی بمناسبت میلاد حضرت مهدی(عج)در کازرون». اطّلاعات، (14 خرداد 1362)، ص 17.

206-مهرپور، حسین.«نظام الحکم فی الجمهوریّة الأسلامیّة».التّوحید، سال 4، شماره 24، ص 37 به بعد.

207-میرزائی، ؟.حماسه جاوید تشیّع ازکلینی تا خمینی».مرزداران، سال 2، شماره 11(15 تیر 1362)، ص 46-47.

208-نائینی، محمد حسین. «الاستبداد و الدیمقراطیّه.العرفان الصیداویّه، سالهای 1930-1931 م، شماره‏های 20- 21.

این مطلب بوسیله صالح جعفری ترجمه شده است.

209-نجف، ع.«التّطّورات السّیاسی للقیادة الشرعیّة فی عصر الغیبة الکبری». دراسات و بحوث، سال 1.شماره 2(صفر 1402 ق)، ص 19-108.

210-نراقی، احمد بن مهدی.«بحث حول ولایة الفقیه».دراسات و بحوث، سال 1، شماره 1، ص 154-174.سال 1، شماره 2، ص 210-255. 211-نراقی، احمد بن مهدی.«ولایة الحاکم»در:عواید الایّام، قم، بصیرتی، 1408، ص 185-206.

212-نوری، حسین.«نقش ولایت فقیه در مسائل اقتصادی، نقش ولایت فقیه در تعالی جامعه»در:اقتصاد اسلامی.تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1363، ص 92- 95 و 111-114.

213-وزیری، کریم.«ولایت از دیدگاه عرفان».اطّلاعات، شماره 18579 (13 مهرماه 1367)، ص 6-16.

214-«ولایت الفقیه فی الکتاب والسنّة».التّوحید، سال 5، شماره 28، ط 27-36.

215-«ولایت فقیه استمرار ولایت انبیاء و ائمّه(ع)».نامه انقلاب اسلامی، سال 3، شماره 16(شهریور 1362)، ص 74- 76.

216-«ولایت فقیه در انقلا اسلامی».دانشگاه انقلاب، شماره 33 (اسفند 1362)، ص 8-9 و 44-45.

217-«ولایت مطلقه».خراسان، شماره 11172(25 بهمن 1366)، ص 1، 2 و شماره 11173(26 بهمن 1366)ص 1، 7 و شماره 11174(27 بهمن 1366)، ص 1، 7 و شماره 11174(27 بهمن 1366)، ص 2، 7 و شماره 11175(28 بهمن 1366)، ص 1، 2 و شماره 11177(1
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 331)

اسفند 1366)، ص 1، 7 و شماره 1182 (16 اسفند 1366)، ص 1، 7 و.

218-هاشمی، محمود.«مصدر التّشریع فی النّظریّة الاسلامیّه»در:مقالات المؤتمر الثّالث للفکر الاسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1406 ق، ص 261- 284.

219-هاشمی، محمود.«منبع قانونگذاری از دیدگاه اسلام»در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 143-167.

220-هاشمی‏نژاد، نعمت اللّه. «ولایت فقیه پشتوانه تشیّع».کیهان، (30 شهریور 1361)، ص 15.

221-یزدی، محمّد.«آیا ولایت فقیه دیکتاتوری است».رسالت، شماره 81(سوّم اردیبهشت 1365)، ص 9، 4.

222-یزدی، محمّد.«بحثی پیرامون ولایت مطلقه فقیه».رسالت، شماره 599 (هفتم بهمن 1366)، ص 4.

223-یزدی، محمّد.«پیرامون ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومت اسلامی». رسالت، شماره 597(5 بهمن 1366)، ص 4.

224-یزدی، محمّد.«حکومت اسلامی»در:حکومت در اسلام، مقالات سوّمین کنفرانس اندیشه اسلامی.تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1364، ص 78- 95.

225-یزدی، محمّد.«الحکومة الاسلامیّة».التّوحید، سال 5، شماره 25 1407 ق، ص 113-124.

این مقاله در:«قالات المؤتمر الثّالث للفکر اسلامی»، ص 61-77 نیز چاپ شده است.

226-یزدی، محمّد.«سخنرانیهایی پیرامون ولایت فقیه»از:سخنرانیهای سمینار ولایت فقیه در دانشگاه کرمان.قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرّسین، 1363، ص 312-380.

227-یزدی، محمّد.«شرح و تفسیر قانون اساسی».رسالت،

شماره 84(اردیبهشت 1365)، ص 9 و شماره 84، (7 اردیبهشت 1365)، ص 9 و شماره 86(9 اردیبهشت 1365)، ص 5، 6 و شماره 86(9 اردیبهشت 1365)، ص 5، 6 و شماره 87(10 اردیبهشت 1365)، ص 9، 10 و شماره 88(11 اردیبهشت 1365)، ص 5، و شماره 89(13 اردیبهشت 1365)، ص 9، 4 و شماره 90(14 اردیبهشت 1365)، ص 9 و شماره 91(15 اردیبهشت 1365)، ص 5 و شماره 92(16 اردیبهشت 1365)، ص 9، 10 و شماره 93(17 اردیبهشت 1365)، ص 5 و شماره 94(18 اردیبهشت 1365)، ص 9 و شماره 96(21 اردیبهشت‏
مشکو‌ة » شماره 23 (صفحه 332)

1365)، ص 5.

228-یزدی، محمّد.«مصاحبه رسالت با حجّت الاسلام و المسلمین یزدی پیرامون ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومت اسلامی».رسالت، شماره 595(3 بهمن 1366)، ص 4. 229-یزدی، محمّد.«مطلبی پیرامون ولایت فقیه در زمان قانون اساسی».رسالت، شماره 83(6 اردیبهشت 1365)، ص 7.

230-یزدی، محمّد.«ولایت فقیه». رسالت، شماره 80(2 اردیبهشت 1365)، ص 5، 4.

نویسنده : واثقی، حسن

هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام، بلامانع می باشد