مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی نظام اجتماعی بر اساس تفسیر المیزان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

304c

چکیده:

منظور از نظام اجتماعی بحث درباره پدیده های اجتماعی است که در خصوص زیست اجتماعی انسان و چگونگی تحقق اهداف و بقای زندگی اجتماعی صحبت می کنند. امروزه با گسترش حرکتهای اسلام خواهی و گرایش به حکومت اسلامی از یک سو و رویارویی تمدن اسلامی با تمدن غربی در اداره اجتماع، شناسایی و تقویت مبانی نظام اجتماعی اسلام ضروری است.

 

 

مشاهده اصل مقاله

نویسندگان:

کاظم قاضی زاده 

حسن خیری

معصومه قنبر پور


چاپ   ایمیل