روابط و مناسبات فاطمیان مغرب و عباسیان (297 - 362ق)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 39 دقیقه)

کلید واژه ها: فاطمیان قرامطه مغرب عباسیان اسماعیلى مصر و بحرین
چکیده
روابط فاطمیان و عباسیان که از دوران دعوت فاطمیان آغاز شده بود، با تشکیل دولت فاطمیان در مغرب(1) در شمال افریقا وارد مرحله جدیدى شد. در دوران خلافت فاطمیان در مغرب بین سال‏هاى 297-362ق عوامل زیر، زمینه‏هاى...

ادامه مطلب...

بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 36 دقیقه)

 

 

 

 


بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان

نویسندگان
مرتضی اشرافی 1 مجتبی اشرافی2
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
2دکتری تاریخ ایران معاصر دانشگاه شیراز


چکیده
ساختار مذهبی جمهوری آذربایجان و نوع نگاه مردم و نخبگان...

ادامه مطلب...

تأثیر حکومت‌های شیعه‌مذهب دکن در گرایش به تشیع در این منطقه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 16 - 32 دقیقه)


چکیده
تأسیس حکومت بهمنیان و حمایت حکام سنی‌مذهب آن از شیعیان و سادات باعث شد از این زمان بسیاری از گروه‌های آنان از نقاط مختلف به منطقه دکن هجرت کنند. پس از انقراض حکومت بهمنیان، جانشینان آنها یعنی قطب‌شاهیان، نظام‌شاهیان و عادل‌شاهیان مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی حکومت خود اعلام کردند. حکام این حکومت‌ها اقدامات...

ادامه مطلب...

بررسی زمینه‌ها و راه‌های ورود تشیع به مغرب

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 19 - 37 دقیقه)


چکیده
اهالی مغرب پس از وقوع فتح اسلامی، مذهب مالکی را برگزیدند و بر اساس آن عمل کردند. به همین دلیل مجالی برای رشد و گسترش سایر مذاهب ایجاد نشد؛ اما منابع تاریخی حاکی از آن است که تشیع در میان اهالی مغرب، به‌خصوص بربرها، رسوخ کرد؛ چراکه آنها اهل ‌بیت (ع) و علویان را تنها ملجأ آرزوها و حقوق خود...

ادامه مطلب...

حضور و گسترش تشیع در افریقا (از قرن اول تا پایان سوم هجری)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 22 - 44 دقیقه)

چکیده
دامنه حضور و گسترش تشیع در شمال افریقا مربوط به صدر اسلام و بازه زمانی قرن اول تا پایان قرن سوم هجری است. بدون تردید سیاست‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس علیه شیعیان، عامل حضور تشیع در این بخش از قلمرو اسلامی بوده است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع...

ادامه مطلب...

نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 15 - 30 دقیقه)

ورود اسلام به ایران از مسائلی است که همواره محققان تاریخ اسلام به آن توجه داشته‌اند. بیشتر راه‌هایی که برای ورود تاکنون بررسی شده ارتباط مسلمانان با ایران، حضور برخی ایرانیان در حجاز و فتوحات از طریق خشکی است. این نوشتار به نقش دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی آن و سپس گسترش...

ادامه مطلب...

جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 16 - 31 دقیقه)

چکیده
پیشینۀ تشیع در قلمرو ممالیک (648-923ق)، به ویژه در مصر، به صدر اسلام برمی‌گردد. از دید تاریخ‌نگاران مصری، در قلمرو ممالیک، تشیع در قرن‌های نخستین، حتی با وجود سیاست‌های خشن بنی‌امیه و بنی‌العباس علیه شیعیان فراگیر بود. با روی‌کارآمدن خلافت شیعی فاطمیان، تشیع هرچه بیشتر رشد کرد. با وجود...

ادامه مطلب...

چالش‌های سیاسی و مذهبی ایوبیان و تشیع با تأکید بر پیامدهای فکری و اجتماعی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 13 - 25 دقیقه)


چکیده
با مرگ «العاضد لدین الله»، آخرین خلیفه فاطمی در سال ۵۶۷ق، صلاح‌الدین ایوبی با اعلام پایان خلافت فاطمیان، مصر را قلمرو عباسیان خواند و فرمان داد در قاهره به نام خلیفه عباسی، مستضیء (566ـ575ق)، خطبه بخوانند. از آن پس، مصر وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. تشیع جای خود را به تسنن داد، حکومت از فاطمیان...

ادامه مطلب...

وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دوره امامت امام رضا علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 35 - 69 دقیقه)

 

 

 

 

وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دوره امامت امام رضا علیه السلام 

زهرا بختیاری

تأثیر حکومت‌های شیعه‌مذهب دکن در گرایش به تشیع در این منطقه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 16 - 32 دقیقه)


چکیده
تأسیس حکومت بهمنیان و حمایت حکام سنی‌مذهب آن از شیعیان و سادات باعث شد از این زمان بسیاری از گروه‌های آنان از نقاط مختلف به منطقه دکن هجرت کنند. پس از انقراض حکومت بهمنیان، جانشینان آنها یعنی قطب‌شاهیان، نظام‌شاهیان و عادل‌شاهیان مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی حکومت خود اعلام کردند. حکام...

ادامه مطلب...