نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باب آموزة «عالم ذر»

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

349b

چکیده

آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسندگان: مرتضی خوش صحبت

منبع: معرفت کلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 16)


چاپ   ایمیل