ضرورت وجود دائمی امام در منابع فریقین

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 23 - 46 دقیقه)
نویسنده: توفیق اسداف

چکیده:

بنابر مفهوم برخی از آیات قرآن کریم، خداوند متعال هیچ موقع روی...

ادامه مطلب...

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 26 - 51 دقیقه)


چکیده
خلقت نوری اهل‌البیت (ع)، یعنی آفرینش ایشان از نور، از جمله موضوعات محل بحث در کلام امامیه است. ریشه تاریخی این بحث روایات عمدتاً امامی است که در کتب و جوامع حدیثی مندرج‌اند. این روایات در مجموع حاوی تفاصیلی هستند که هر تک‌روایت فقط به بیان برخی از آنها بسنده کرده است. مقاله حاضر می‌کوشد فارغ...

ادامه مطلب...

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (علیهم السلام)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 26 - 51 دقیقه)

چکیده
خلقت نوری اهل‌البیت (ع)، یعنی آفرینش ایشان از نور، از جمله موضوعات محل بحث در کلام امامیه است. ریشه تاریخی این بحث روایات عمدتاً امامی است که در کتب و جوامع حدیثی مندرج‌اند. این روایات در مجموع حاوی تفاصیلی هستند که هر تک‌روایت فقط به بیان برخی از آنها بسنده کرده است. مقاله حاضر می‌کوشد...

ادامه مطلب...

آیاتی از قرآن در اثبات امامت امام علی(ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 5 - 9 دقیقه)

سوال:
آیا از آیات قرآن می شود امامت امام علی(ع) را اثبات کرد؟

پاسخ
پاسخ:
بهترین راه اثبات امامت امام علی(ع) برای اهل سنت، تمسک به قرآن و روایاتی که در توضیح آنها در کتب خودشان نقل شده است، می باشد و البته بدیهی است که انسان باید حقیقت جو باشد تا به توجیهات ناصواب و غیر...

ادامه مطلب...

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 26 - 51 دقیقه)

چکیده
خلقت نوری اهل‌البیت (ع)، یعنی آفرینش ایشان از نور، از جمله موضوعات محل بحث در کلام امامیه است. ریشه تاریخی این بحث روایات عمدتاً امامی است که در کتب و جوامع حدیثی مندرج‌اند. این روایات در مجموع حاوی تفاصیلی هستند که هر تک‌روایت فقط به بیان برخی از آنها بسنده کرده است. مقاله حاضر می‌کوشد...

ادامه مطلب...

بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 42 دقیقه)

چکیده
جایگاه پیامبران و ائمه (ع) یکی از مباحث کلامی است که هر یک از فرق شیعه به آن توجه کرده‌اند. بررسی دیدگاه‌های مذاهب شیعه نشان از اختلاف نظر چشمگیر میان آنان در این خصوص دارد. هر یک از فرق شیعی امامیه، اسماعیلیه و زیدیه با تکیه بر روش‌ها و ابزارهای معرفت‌شناسی دینی مقبول نزد خود، دلایل و...

ادامه مطلب...

بررسی چگونگی دلالت آیه 24 سوره صافات بر ولایت امام علی (ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 39 دقیقه)


بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع)
چکیده
از جمله آیاتی که شأن نزول آن را ولایت حضرت علی (ع) دانسته‌اند، آیه 24 سوره صافات (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ) است. در این آیه بر بازجویی از مردم در روز قیامت و پاسخ‌گویی در قبال برخی پرسش‌ها تأکید شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که...

ادامه مطلب...

ولایت از منظر آیات و روایات

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 33 دقیقه)

مسئله جانشینی پیامبر، یکی از پرنزاع ترین و دامنه دارترین مسائلی است که از رحلت پیامبر تا کنون ذهن اندیشمندان دو فرقه بزرگ تشیع و تسنن را به خویش مشغول داشته است. اهل تسنن با استناد به بلوغ فکری مردم، همة وقایع تاریخی و آیات و احادیثی که به نوعی مسأله جانشینی را مطرح می کند، توجیه...

ادامه مطلب...

بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 39 دقیقه)

چکیده
از جمله آیاتی که شأن نزول آن را ولایت حضرت علی (ع) دانسته‌اند، آیه 24 سوره صافات (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ) است. در این آیه بر بازجویی از مردم در روز قیامت و پاسخ‌گویی در قبال برخی پرسش‌ها تأکید شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که دلالت آیه 24 سوره صافات بر ولایت امام علی (ع) چگونه است....

ادامه مطلب...

علی صراط المستقیم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 - 2 دقیقه)

"صراط المستقیم"
در قرآن کریم به تکرار نام "صراط و سبیل "برده شده اما هر کجا اسمی از صراط مستقیم به میان آمده بصورت وحدت بوده یعنی همه جا صحبت از یک صراط مستقیم است در حالی که سبیل های متعددی نسبت به خدا داده شده است و این نشان دهنده این موضوع است که سبیل ها مختلف اند که ناشی از...

ادامه مطلب...