چهل حدیث شیعه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 10 - 19 دقیقه)

بسم الله الرحمن الرحیم

کلمه شیعه به معنای پیرو، تابع و مطیع است.

این کلمه در قرآن نیز بکار رفته است، خداوند متعال فرمود:

«و ان من شیعته لابراهیم ». (1) منجمله از شیعیان حضرت نوح، ابراهیم است.

به گفته استاد محمد رضا حکیمی در کتاب ارزشمند حماسه غدیر این نام را خود پیامبر به شیعه داد و اصولا اطلاق کلمه شیعه در تاریخ اسلام بر پیروان و دوستان علی ابن ابی طالب نخستین بار به وسیله خود پیامبر اکرم صورت گرفته است، یعنی در زمان حیات پیامبر و پیش از پدید آمدن هر جماعت و فرقه ای. (2).

قال الله تعالی:

و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم.

واقعه: 10 - 12.

و سبقت گیرندگان، مقدم اند آنان اند همان مقربان [خدا] در باغستانهای پر نعمت.

فصل اول: جایگاه شیعه
1- شیعه، پیشتاز جامعه

عن ابن عباس قال سالت رسول الله(ص) عن قول الله عز و جل: و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم؟

فقال: قال جبرئیل(ع): ذاک علی و شیعته.

هم السابقون الی الجنة المقربون من الله بکرامته لهم.

ابن عباس می گوید: از پیامبر اکرم(ص) درباره فرموده خداوند [در قرآن] السابقون السابقون... پرسیدم؟ در پاسخ فرمود:

جبرئیل گفت: آنان، علی(ع) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت، پیش تاختند و به الطاف و نعمت های خداوند، نزدیک شدند.

بحار الانوار، 68: 20 ح 33.

2- آفرین بر شیعه

قال الامام موسی بن جعفر(ع):

طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبة قائمنا الثابتین علی موالاتنا و البراءة من اعدائنا اولئک منا و نحن منهم قد رضوا بنا ائمة و رضینا بهم شیعة و طوبی لهم، هم و الله معنا فی درجتنا یوم القیامة.

امام کاظم(ع) فرمود:

آفرین به شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما، به دوستی ما، چنگ زنندگانند و در ولایت و دوستی ما و در برائت از دشمنان ما، ثابت قدمانند. آنان، از ما هستند و ما، از آنانیم. آنان، به پیشوایی و امامت ما خاندان، راضی و خشنود شدند و ما، به شیعه بودن آنان، راضی شدیم. خوشا به حال آنان، سوگند به خدا! که آنان، در قیامت، در مرتبه ی ما با ما هستند.

بحار الانوار 51: 151، ح 6.

3- رستگاری شیعه

قال ابن مسعود: فضرب [رسول الله(ص)] علی منکب علی(ع) ثم قال:

هذا و شیعته هم الفائزون.

ابن مسعود گفت:

رسول خدا(ص) [در مسجد] به شانه ی علی(ع) زد سپس فرمود:

این [مرد] و شیعه او، رستگارانند.

بحار الانوار 7/178/15.

4- آغاز و عاقبت شیعه

قال الامام علی(ع):

ان الله، عز و جل، اطلع علی الارض، فاختارنا و اختار لنا شیعة ینصروننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یبذلون انفسهم و اموالهم فینا. اولئک منا و معادهم الینا.

امام علی(ع) فرمود:

خداوند متعال، بر زمین نظاره کرد، پس، ما را برگزید، و برای ما، شیعه ای را برگزید که ما را یاری می کنند و برای شادی ما، شاد می شوند و برای اندوه ما، غمناک می شوند، و مال و جان خود را، در راه ما، بذل می کنند. آنان، از مایند و بازگشت شان به سوی ما است.

جامع الاخیار، ص 508، ح 1410.

5- عاقبت شیعه و دوستان او

قال رسول الله(ص):

و انت فی الجنة یا علی و شیعتک و محب شیعتک. و عدوک و الغالی فی النار.

رسول خدا(ص) فرمود:

ای علی! تو و شیعه ات و دوست شیعه تو، در بهشت خواهد بود. و دشمن تو و غلو کننده [درباره ی تو] در آتش خواهند بود.

بحار الانوار 25: 265، ح 4.

6- برتری شیعه

کان امیرالمؤمنین (ع) یقول:

ان اهل الجنة ینظرون الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی الکواکب.

امیرمؤمنان همواره می فرمود:

اهل بهشت، به جایگاه شیعیان ما، به گونه ای که انسان، به ستارگان نگاه می کند، نظر می کنند.

بحار الانوار 8: 147، ح 77.

7- یاران اسلام

قال رسول الله(ص):

... و اما انصاره (الاسلام) فانا و اهل بیتی و شیعتنا، فاحبوا اهل بیتی و شیعتهم و انصارهم...

رسول خدا(ص) فرمود:

... اما، یاران اسلام، من و خاندان من و شیعیان ما هستند، پس، خاندان مرا و شیعیان ایشان و یاران آنان را دوست بدارید.

کافی 2/73/3.

8- شفاعت شیعه

قال الامام ابوجعفر(ع):

ان لرسول الله(ص) الشفاعة فی امته و لنا شفاعة فی شیعتنا و لشیعتنا شفاعة فی اهالیهم.

امام باقر(ع) فرمود:

همانا، رسول خدا(ص) حق شفاعت امت اش را دارد و ما، حق شفاعت شیعیان خودمان را داریم و شیعیان ما، حق شفاعت خویشان خود را دارند.

بحار الانوار 8: 38/16.

9- مقام و منزلت شیعه

قال رسول الله(ص):

«و الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب » اتدری من هم یابن ام سلیم؟

قلت: من هم یا رسول الله؟

قال: نحن اهل البیت و شیعتنا.

ام سلیم می گوید:

پیامبر اکرم(ص) فرمود: آیا می دانی افرادی که خداوند در مورد آنان فرمود: «کسانی که ایمان آوردند قلبهایشان با یاد خدا آرامش پیدا کرد چون یاد خدا آرام بخش دلهاست » چه کسانی هستند؟

گفتم: چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ فرمود: ما، خاندان و شیعیان ما هستند.

رعد: 28.

بحار الانوار 35: 405.

10- شیعه، نگاه با چشم الهی

قال امیرالمؤمنین(ع):

اتقوا فراسة المؤمن، فانه ینظر بنور الله.

قال: فقلت: یا امیرالمؤمنین! کیف ینظر بنور الله عز و جل؟

قال(ع): لانا خلقنا من نور الله، و خلق شیعتنا من شعاع نورنا. فهم اصفیاء ابرار، اطهار متوسمون، نورهم یضی ء علی من سواهم کالبدر فی اللیلة الظلماء.

امیرمؤمنان (ع) فرمود:

بر فراست (مهارتی که با آن، باطن امور را از ظواهرش می توان تشخیص داد) مؤمن، مواظبت کنید و قدر آن بدانید، زیرا او با نور الهی می نگرد.

[راوی] گفت:

ای امیرمؤمنان! چه طور مؤمن، با نور خدا می نگرد؟

امام فرمود: زیرا ما، از نور خدا آفریده شده ایم و شیعیان ما از شعاع نور ما آفریده شده اند. آنان برگزیدگان و نیکان و پاکیزگان و ژرف نگران اند. نور آنان، بر دیگران همانند ماه کامل در شب تاریک، نور می افشاند.

بحار الانوار 25: 21، ح 32.

فصل دوم: شیعه کیست؟
11- شیعه و همدردی

عن ابی اسماعیل قال: قلت لابی جعفر(ع):

جعلت فداک ان الشیعة عندنا کثیر. فقال:

فهل یعطف الغنی علی الفقیر؟ و هل یتجاوز المحسن عن المسی ء و یتواسون؟

فقلت: لا فقال(ع):

لیس هؤلاء شیعة، الشیعة من یفعل هذا.

ابو اسماعیل می گوید: به امام باقر(ع) گفتم:

فدایت شوم! شیعیان، پیش ما زیادند. امام فرمود:

آیا ثروتمند به نیازمند مهربانی می کند؟ آیا نیکوکار از گنهکار می گذرد؟ و آیا به هم کمک مالی می کنند؟ (تا برابر هم شوند و عدالت برقرار باشد)؟

گفتم: خیر. فرمود:

این ها شیعه (حقیقی) نیستند. شیعه، کسی است که این طور عمل کند.

کافی 2/173/11.

12- کردار شیعه

قال رسول الله(ص):

یا علی! شیعتک الذین یخافون الله فی السر و العلانیة.

یا علی! شیعتک الذین یتنافسون فی الدرجات، و یلقون الله و لا حساب علیهم.

یا علی! اعمال شیعتک تعرض علی فی کل جمعة، فافرح بصالح اعمالهم و استغفر لسیئاتهم.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

ای علی! شیعه ی تو، کسانی هستند که در آشکار و نهان، از خدا می ترسند. ای علی! شیعه ی تو، کسانی هستند که [در قیامت] در طی درجات، از هم سبقت می گیرند، و خدا را ملاقات می کنند در حالی که حسابی ندارند [و چیزی بدهکار نیستند] ای علی! اعمال شیعه ی تو، هر جمعه، به من عرضه می شود، من، از کارهای نیک آنان، خوشحال می شوم و برای کارهای ناشایست آنان، استغفار می کنم.

بحار الانوار 68: 41.

13- خصلتهای شیعه

عن الامام ابی جعفر(ع) قال:

... فو الله! ما شیعتنا الا من اتقی الله و اطاعه. و ما کانوا یعرفون - یا جابر - الا بالتواضع و التخشع و الامانة و کثرة ذکر الله و الصوم و الصلاة و البر بالوالدین و التعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنة و الغارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوة القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانوا امناء عشائرهم فی الاشیاء.

امام باقر(ع) فرمود:

سوگند به خدا! شیعه ی ما نیست مگر کسی که تقوای الهی داشته باشد و از او اطاعت کند.

ای جابر! شیعیان، شناخته نیستند مگر به تواضع و فروتنی و امانتداری و زیاد یاد خدا کردن و روزه و نماز و نیکی به پدر و مادر و تعهد نسبت به همسایگان فقیر و زمینگیر و مقروض و یتیمان و راستگویی و تلاوت قرآن و بازداشتن زبان از گفت و گوی در مورد مردم، جز نیکی آنها. آنان، در همه کارها، امین اطرافیان شان هستند.

کافی 2/74/3.

14- رفتار شیعه

قال امیرالمؤمنین(ع):

شیعتنا، المتباذلون فی ولایتنا، المتحابون فی مودتنا، المتزاورون فی احیاء امرنا الذین ان غضبوا لم یظلموا و ان رضوا لم یسرفوا، برکة علی من جاوروا، سلم لمن خالطوا.

امیرمؤمنان(ع) فرمود:

شیعیان ما، کسانی هستند که در راه ولایت ما، به هم بذل و بخشش می کنند. و به همدیگر، در دوستی ما، محبت می کنند و در راه زنده نگهداشتن راه و روش ما، به زیارت یکدیگر می روند. آنان، اگر خشمناک شوند، به ظلم در نمی غلطند و اگر خشنود باشند، اسراف و زیاده روی نمی کنند. مایه ی برکت همسایگان و موجب سلامتی و آسایش افراد مرتبط با آنان، هستند.

کافی 2/236/24.

15- شیعه جعفری

قال الامام ابو عبدالله (ع):

ایاک و السفلة!

فانما شیعة علی من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فاذا رایت اولئک شیعة جعفر.

امام صادق (ع) فرمود:

بر تو باد پرهیز از افراد پست! همانا، شیعه علی، کسی است که شکم را از حرام پر نسازد و از مفاسد جنسی بر حذر باشد و سخت کوش باشد، برای خدا کار کند و به پاداش او، امیدوار باشد و از عذاب او، بهراسد. زمانی که آنها، را [این چنین] دیدی، [بدان که] شیعه ی من، هستند.

کافی 2/233/9.

16- شیعه و یاد خدا

عن ابی حمزه، قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول:

شیعتنا، الرحماء بینهم. الذین اذا خلوا، ذکرو الله [ان ذکرنا من ذکر الله] انا اذا ذکرنا، ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان.

ابو حمزه گفت: شنیدم که امام صادق(ع) می فرمود:

شیعیان ما، نسبت به هم مهربان هستند. آنان، زمانی که خلوت کنند، خدا را یاد می کنند [یاد ما هم، یاد خداست.] زیرا، وقتی که ما یاد شویم، ذکر خدا شده است و هنگامی که دشمنان ما یاد شوند، شیطان، یاد شده است.

کافی 2/186/1.

17- ملاک شناخت شیعه

عن الامام ابی جعفر (ع) قال:

... فانما کان شیعة علی(ع) یعرفون بالورع و الاجتهاد و المحافظة، و مجانبة الضغاین، و المحبة لاولیاء الله.

امام باقر(ع) فرمود:

به یقین، شیعه ی علی، به ورع و سخت کوشی و سر نگهداری و دور بودن از کینه ها و محبت به دوستان خدا، شناخته می شود.

بحار الانوار 66: 493.

18- اندیشه شیعه

قال الامام الصادق(ع):

من انکر ثلاثة اشیاء، فلیس من شیعتنا:

المعراج و المسالة فی القبر، و الشفاعة.

امام صادق(ع) فرمود:

هر کس، این سه چیز را انکار کند، شیعه ما نیست:

معراج و سؤال قبر و شفاعت.

بحار الانوار 18: 34، ح 44.

19- برخورد شیعه

قال الامام الصادق(ع):

یا شیعة آل محمد! انه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب و لم یحسن صحبة من صحبه و مرافقة من رافقه و مصالحة من صالحه و مخالفة من خالفه...

امام صادق(ع) فرمود:

ای شیعه آل محمد! همانا، کسی که هنگام غضب، مالک نفس اش نباشد، و با همنشین، خوش رفتاری نکند و با رفیق، خوش رفتار نباشد و با آشتی کنندگان مصالحه ی خوب نکند و با مخالف، مخالفت درستی نداشته باشد از ما نیست.

تحف العقول: 38.

20- بزرگواری شیعه

عن الامام ابی عبد الله (ع) قال:

شیعتنا من لا یسال الناس و لو مات جوعا.

امام صادق(ع) فرمود:

شیعه ما، کسی است که اگر از گرسنگی هم بمیرد، از مخالفان ما، چیزی نخواهد خواست.

وسائل الشیعة 6: 309، ح 15.

فصل سوم: وظایف و مسئولیت شیعه بودن
21- شیعه کیست؟

عن الامام ابی جعفر(ع):

لا تذهب بکم المذاهب!

فوالله، ما شیعتنا الا من اطاع الله، عز و جل.

امام باقر(ع) فرمود:

مذاهب باطل شما را گمراه نکند! به خدا، شیعه ما نیست، مگر کسی که اطاعت خدای بزرگ کند.

کافی 2/73/1.

22- آزمون شیعه

عن الامام جعفر بن محمد(ع) قال:

امتحنوا شیعتنا عند ثلاث:

عند مواقیت الصلاة، کیف محافظتهم علیها، و عند اسرارهم، کیف حفظهم لها من عدونا، و الی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها؟

امام صادق(ع) فرمود:

شیعیان ما را، در سه جا امتحان کنید.

1- در اوقات نماز، ببینید چگونه اوقات نماز را حفظ می کنند.

2- پیش اسرارشان، ببینید چگونه از دشمنان ما، آن ها را حفظ می کنند.

3- در مورد ثروت هایشان ببینید چگونه نسبت به برادران خود، تعادل را حفظ می کنند. (به آن ها می رسند).

بحار الانوار 83/22/40.

23- پیام امام به شیعه

قال الامام ابوجعفر(ع):

ابلغ شیعتنا انه لن ینال ما عند الله الا بالعمل. و ابلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسرة یوم القیامة، من وصف عدلا ثم یخالفه الی غیره.

امام باقر(ع) فرمود:

به شیعیان ما، این پیام را برسان که: هرگز کسی به آن چه پیش خداست، نمی رسد، جز با عمل کردن.

به شیعیان ما، این پیام را برسان که بزرگ ترین حسرت خور در قیامت، کسی است که عدالت را توصیف کند، ولی خودش، در عمل مخالفت کند.

کافی 2/300/5.

24- رفتار و گفتار شیعه

قال الامام ابو عبد الله(ع):

معاشر الشیعة!

کونوا لنا زینا، و لا تکونوا علینا شینا. قولوا للناس حسنا، و احفظوا السنتکم و کفوها عن الفضول و قبیح القول.

امام صادق (ع) فرمود:

ای گروه شیعه! شما، مایه ی زینت و زیبایی ما باشید، نه این که باعث سرزنش ما خاندان شوید. با مردم، به نیکی سخن بگویید و مراقب زبان خود باشید و آن را، از گفتار بیهوده و سخن زشت، باز دارید.

وسائل الشیعة 8: 535 ح 18.

25- شیعه حقیقی

قال الامام ابو عبد الله(ع):

لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. و لکن شیعتنا من وافقنا بلسانه و قلبه و اتبع آثارنا و عمل باعمالنا. اولئک شیعتنا.

امام صادق(ع) فرمود:

کسی که به زبان، می گوید شیعه است و با اعمال و آثار ما مخالفت می کند، از پیروان ما نیست، شیعه ما، کسی است که ما را با زبان و قلب همراه باشد و آثار ما را پیروی کند و اعمال ما را انجام دهد. آنان، شیعه ما هستند.

وسائل الشیعة 11: 96 ح 19.

26- پیوندهای شیعه

قال الامام الصادق(ع):

کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک بعروة غیرنا.

امام صادق(ع) فرمود:

دروغ می گوید کسی که گمان می کند شیعه ی ما است، ولی به ریسمان غیر ما، چنگ زده است.

بحار الانوار 2: 98، ح 49.

27- نشانه های شیعه

قال الامام موسی بن جعفر(ع):

...قد کان رسول الله(ص) یتختم بیمینه و هو علامة لشیعتنا یعرفون به و بالمحافظة علی اوقات الصلاة و ایتاء الزکاة و مواساة الاخوان و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

امام کاظم(ع) فرمود:

رسول خدا(ص) انگشتر را به دست راست خود می کرد. آن، نشانه ای برای شیعه ی ما است و به آن، شناخته می شوند. [و همین طور، شیعیان به] محافظت بر اوقات نماز و پرداخت زکات و رسیدگی مالی به برادران (برای برقراری عدالت) و امر به معروف و نهی از منکر، شناخته می شوند.

وسائل الشیعة 3: 397، ح 3.

28- صله و زیارت شیعه

عن الامام ابی الحسن الاول(ع) قال:

من لم یستطع ان یصلنا، فلیصل فقراء شیعتنا. و من لم یستطع ان یزور قبورنا، فلیزر قبور صلحاء اخواننا.

امام هفتم(ع) فرمود:

کسی که [دوست دارد از نزدیک ما را ببیند، ولی] نمی تواند با ما دیدار کند، باید به دیدار فقرای شیعه برود، [که دیدار با شیعیان فقیر، دیدار با ما است] و هر که [دوست دارد، بر مزار ما حاضر شود ولی] نمی تواند قبور ما را زیارت کند، باید به زیارت قبور برادران صالح ما [از علما و...] برود.

وسائل الشیعة 6: 332 ح 1.

29- شیعه واقعی

قال الامام الرضا(ع):

شیعتنا المسلمون لامرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لاعدائنا. فمن لم یکن کذلک، فلیس منا.

امام رضا(ع) فرمود:

شیعیان ما، کسانی اند که تسلیم شدگان فرمان ما و پذیرندگان سخن ما و مخالفان دشمنان ما، هستند، بنابراین، کسی که چنین نباشد، از ما نیست.

وسائل الشیعه 18: 83، ح 25.

30- مسئولیت توانمندان شیعه

قال الامام ابو عبدالله(ع):

میاسیر شیعتنا، امناؤنا علی محاویجهم، فاحفظونا فیهم یحفظکم الله.

امام صادق(ع) فرمود:

توانمندان شیعیان ما، برای نیازمندان شان، امین های ما هستند، زیرا، ما را در بین آنان حفظ می کنند، [یعنی، با بذل مال شان، آنها را، هم چنان پیرو ما نگاه می دارند] خداوند، توانمندان دلسوز را حفظ کند!

کافی 2/265/21.

فصل چهارم: ویژگیهای شیعه ناب
31- شیعه ممتاز

عن الامام ابی عبد الله(ع) قال:

انا نحب من شیعتنا من کان عاقلا، فهما، فقیها، حلیما، مداریا، صبورا، صدوقا، وفیا.

امام صادق(ع) فرمود:

ما، شیعه ای را که عاقل و فهیم و دانا و بردبار و مدارا کننده و شکیبا و راستگو و وفادار باشد، به یقین دوست داریم.

امالی مفید 192 ح 22.

32- شیعه علی(ع)

قال امیر المؤمنین(ع):

شیعتنا هم العارفون بالله، العاملون بامر الله، اهل الفضائل، الناطقون بالصواب، ماکولهم القوت، و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع.

امیرمؤمنان (ع) فرمود:

شیعیان ما، تنها عارفان به خدا و عمل کنندگان دستورات الهی، اهل فضیلت، سخن سرایان به مطالب درست، هستند. خوراک آنان، به اندازه ای است که توان و نیروشان دهد [نه کم خورند و نه زیاد]، لباس پوشیدن شان متعارف است [نه بدها را پوشند و نه به زیور بیارایند]، با تواضع راه می روند و...

بحار الانوار 78: 29.

33- قلب شیعه

قال رجل للحسین بن علی(ع):

یا ابن رسول الله انا من شیعتکم، قال(ع):

اتق الله! و لا تدعین شیئا یقول الله لک «کذبت و فجرت فی دعواک ».

ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل.

و لکن قل انا من موالیکم و محبکم.

مردی به امام حسین(ع) گفت:

من، شیعه شما هستم. امام فرمود:

تقوا داشته باش! چیزی نگو که خدا بگوید «دروغ گفتی و در ادعایت، گمراهی به خرج دادی ».

شیعه ی ما، کسی است که قلب اش از هرگونه شائبه و دغلکاری، پاک باشد. بنابراین، بگو: من، از دوستان و علاقه مندان شما هستم.

بحار الانوار 68: 156.

34- شیعه ناب

قال الامام الصادق(ع):

لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة اللیل. (3)

امام صادق (ع) فرمود:

کسی که نماز شب نخواند، از شیعیان (مخلص و ناب) نیست.

بحار الانوار 87: 162.

35- گفتار و کردار آشکار شیعه

عن النبی(ص): قال ابراهیم الخلیل(ع):

الهی! بما یعرف شیعتهم و محبوهم؟ قال:

بصلاة الاحدی و الخمسین، و الجهر ب«بسم الله الرحمن الرحیم »، و القنوت قبل الرکوع، و سجدة الشکر، و التختم بالیمین.

پیامبر اکرم(ص) فرمود:

ابراهیم خلیل(ع) گفت: خدایا! شیعه و دوستان اهل بیت(ع) به چه چیز شناخته می شوند؟ خداوند فرمود:

به: پنجاه و یک رکعت نماز [در شبانه روز].

و بلند گفتن: «بسم الله الرحمن الرحیم » [در نماز] و قنوت گرفتن قبل از رکوع، و سجده ی شکر به جا آوردن و انگشتر به دست راست کردن.

البحار، 85/84 ح 28.

36- اوصاف شیعه اهل بیت(ع)

قال الامام الصادق(ع):

شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد، و اهل الوفاء و الامانة و اهل الزهد و العبادة و اصحاب الاحدی و خمسین رکعة فی الیوم و اللیلة، القائمون باللیل، الصائمون بالنهار، یزکون اموالهم و یحجون البیت و یجتنبون کل محرم.

امام صادق(ع) فرمود:

شیعیان ما، اهل ورع و تلاش و کوشش اند، اهل وفاداری و امانتداری اند، اهل زهد و عبادت هستند، شبانه روز، پنجاه و یک رکعت نماز می گزارند، بیداران در شب اند، روزها روزه دارند، زکات اموال خود را می دهند و حج خانه خدا را بجا می آورند و از هر حرامی، دوری می کنند.

وسائل الشیعه 3: 41 ح 26.

37- برنامه شیعه ناب

عن الامام ابی جعفر، فی قول الله (تتجافی جنوبهم عن المضاجع) (4) قال:

نزلت فی امیرالمؤمنین(ع) و اتباعه من شیعتنا ینامون فی اول اللیل، فاذا ذهب ثلثا اللیل، او ما شاء الله، فزعوا الی ربهم راغبین راهبین طامعین فی ما عنده.

امام باقر(ع) درباره ی فرموده ی خدا [در قرآن] آنان که شب ها، پهلو از رختخواب، حرکت دهند. فرمود:

آن، درباره ی امیرمؤمنان و پیروان او از شیعیان ما که اول شب را می خوابند و هنگامی که دو سوم شب، یا آن چه خدا خواست، گذشت، بلند می شوند و به درگاه پروردگارشان راز و نیاز و تضرع و زاری می کنند در حالی که مشتاق و ترسان اند و به آنچه پیش خداست امیدوارند، نازل شده است.

وسائل الشیعة 5:274 ح 26.

38- خواسته امام از شیعه

قال الامام الصادق(ع):

لا یؤاخذ الله الشیعة بذنب دون الکبیرة و انی لارجو ان لا یلقی الله احد منکم کبیرة.

امام صادق(ع) فرمود:

خداوند، شیعه را، به گناهی، جز گناه کبیره، بازخواست نمی کند. و من امیدوارم هیچ یک از شما شیعیان، با گناه کبیره با خدا ملاقات نکند.

مشکاة الانوار: 94.

39- پاداش صبر شیعه

قال الامام الصادق(ع):

و الله ما اطاع رسول الله(ص) غیرکم و لا نسب الله الی الایمان غیرکم، انتم اعزة الاسلام.

الخیر لکم کله، ما منکم عبد ابتلاه ببلیة فصبر، الا کتب الله له اجر الف شهید.

امام صادق(ع) فرمود:

به خدا قسم جز شما شیعیان، کسی رسول خدا را اطاعت نکرده است و خداوند، جز شما را، به ایمان نسبت نداده است.

شما، مایه عزت و سرافرازی اسلام هستید، تمام خیر و خوبی ها مال شما است.

این گونه نیست که از شما، کسی را خداوند به مصیبتی گرفتار کند و او صبر بورزد [ولی خداوند او را بی اجر گذارد] بلکه خداوند، برای او اجر هزار شهید را می نویسد.

مشکاة الانوار: 94.

40- بیماری شیعه

قال الامام علی(ع):

یا سلمان! ما من احد من شیعتنا یصیبه وجع، الا بذنب قد سبق منه و ذلک، الوجع تطهیر له.

امام علی(ع) فرمود:

هیچ کس از شیعیان ما، دچار دردی نمی شود، جز به واسطه ی گناهی که از او سر زده است. و آن درد، زایل کننده ای بر گناه او است.

وسائل الشیعه 2: 625 ح 20.

پی نوشت ها:

1) صافات: 83.

2) حماسه غدیر، ص 158.

3) شیخ مفید در مقنعه گفته: منظور این است که از «شیعیان مخلص نیست ».

4) سجده:16.


چاپ   ایمیل