بررسی نظريه عصمت امام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 77 - 153 دقیقه)

جناب مدرسى در صفحه 39 كتاب «مكتب در فرايند تكامل» مى‌نويسد:براى آن دست كه همچنان به امام صادق وفادار ماندند، امام ديگر رهبر مبارزه و منجى موعود که سالها در انتظارشش بودند، نبود. دست کم اين ديگر نقش اصلى امام دانسته نمى‌شد.حالا ديگر براى اين شيعيان همچنانكه براى گروه‌هاى ديگرى كه دربالا...

ادامه مطلب...

بایستگی های امام:علم امام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 19 - 38 دقیقه)

علم امام، از مقولات بحث انگیز و جنجالی دانش کلام است. از دیر زمان، این مسأله مورد بحث متکّمان شیعی، قرار داشته و تاکنون نیز، از جایگاه و حرمت بحث، کاسته نشده است.
1 . اعتقاد به علم وسیع امام: ضمائر و نهان آدمیان، زبانها و لهجه ه، صناعات و... در میان متکلّمان شیعه، ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق...

ادامه مطلب...

آموزه ی بداء (سیری در آیات و روایات)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 20 - 39 دقیقه)

اعتقاد به بدا ـ که به معنای ظهور چیزی بعد از خفای آن است ـ از جمله اعتقادات بسیار مهم و مورد تأکید مذهب تشیع است. این اعتقاد همواره از سوی اهل سنت مورد انکار و از سوی شیعیان مورد پذیرش بوده است. نگارنده در این نوشتار با رویکرد نقلی و با رهیافت از آیات و روایات به بررسی این مسئله...

ادامه مطلب...

فطری بودن گرایش به دین

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 25 - 49 دقیقه)

یکی از اساسی‌ترین مباحث معارف دینی، آن است که آیا دین و اعتقاد به ماورای طبیعت به ویژه ایمان به خدا چگونه و تحت تأثیر چه عواملی برای انسان‌ها پدید آمده است. آیا شریعت و تشریع با تکوین و آفرینش‌ هماهنگی و هم‌سنگی دارند یا آن‌ها دو جریان متفاوت هستند؟این مقاله به دنبال آن است که...

ادامه مطلب...

سیری در آموزه ی شفاعت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 16 - 32 دقیقه)

 شفاعت در لغت به معنای جفت و در اصطلاح به معنای درخواست بخشش و کمک به گنهکاران از سوی شفیعان است؛ 2. شفاعت به دو نوع تکوینی و تشریعی قابل تقسیم است؛ 3. شفاعت از اصول مشترک میان اغلب فرقه های اسلامی است؛ 4. آیات قرآنی دال بر شفاعت،‌ تعارضی با یکدیگر نداشته و همگی بر این نکته تاکید دارند...

ادامه مطلب...

عصمت در آثار شيخ مفيد

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 10 - 19 دقیقه)

اعتقاد به عصمت امام از مهم ترين باورهاي شيعيان اماميه محسوب مي شود كه ازابتدا تكون اين باور در ميان ايشان از بحث هاي پردامنه وچالشي بوده كه انديشوران شيعه را به خود مشغول داشته است .ما در اين مقاله درپي تقرير نظريه مرحوم شيخ مفيد كه در بين متكلمين اماميه سرامد و داراي نو اوري...

ادامه مطلب...

وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 29 - 57 دقیقه)

بهره‌گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله‌ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشة دینیکانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و تفکر عقلی را به منزلة منبعی برای رسیدن به معارف دینی به رسمیت می‌شناسند، بهره‌گیری از عقل...

ادامه مطلب...

ملکه عصمت, مطلق یا مقید؟بخش اول

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 12 دقیقه)

آنچه شیعیان (اعم ازعلما و مردم) بدان معتقدند اینست که انبیاء(ع) از بدو تولد تا آخرعمرازهرگونه گناه و معصیت ، سهو و خطا و نسیان، در قول و فعل معصوم اند.(چه در دریافت و ابلاغ وحی و چه غیرآن). درخصوص اهل بیت (ع) نیز معتقدند غیر از عصمت در دریافت و ابلاغ وحی که موضوعاَ منتفی است، سایر مراتب عصمت را دارا...

ادامه مطلب...

نظریه بداء در فرق شیعه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 11 - 22 دقیقه)
بداء یکی از معتقدات شیعه‌ امامیه بوده و از جمله مـسائل جنجالی و پر سر و صداست.در طول تاریخ علم کلام و اعتقادات‌،بین‌ امامیه با سایر‌ فـرق‌ شیعه اخـتلافاتی بـوده،زیرا شیعه‌ به تبعیت از ائمه معصومین(ع)به شدت از بداء حمایت می‌کرد و می‌گفت:«خداوند به چیزی مانند«بداء»عبادت نشده است» چنان که امام‌ صادق(ع)فرمود:«ما عبد اللّه عزّ و...

ادامه مطلب...

ملکه عصمت، مطلق یا مقید( بخش دوم)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 10 - 19 دقیقه)

درمقاله قبلی، دیدگاه شیعه واهل سنت درخصوص عصمت انبیاء(با استدلال عقلی صرف) بیان شد؛که صرفا ناظر به عصمت انبیا از حیث دریافت و ابلاغ وحی بود دراینجا به مقتضای ادامه بحث به عصمت انبیا با دلایل قرآنی(دلیل نقلی) خواهیم پرداخت؛ ابتدا عصمت انبیا ازحیث دریافت و ابلاغ وحی و سپس عصمت ازمطلق گناهان بیان...

ادامه مطلب...