سخنان امیرالمومنین(ع) به انتخاب ثعالبی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

167c

این نوشتار به نقل سخنان امیر المومنین علیه السلام به روایت ابومنصور ثعلابی اختصاص دارد ثعلابی این سخنان را بعنوان مثل نقل کرده است. این احادیث از رسائل ثعلابی که در حاشیه کتاب الفوائد و القلائد  چاپ شده ، انتخاب گردیده است اهمیت  این  احادیث که بعنوان مثل انتخاب شده اند در این است که سابقه جمع آوری  سخنان امیرالمومنین را در بین اندیشمندان اسلامی به جز سید رضی و نهج البلاغه نشان می دهد  

 

 

 

 

مشاهده اصل مقاله


چاپ   ایمیل