ابعاد شخصیت امام علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 9 - 17 دقیقه)

1) علی(ع) پرورش یافته مکتب پیامبر اکرم(ص) است
الف: دوران طفولیت امام (ع)
هنگامی که امام(ع) نوزاد بود، پیامبر گهواره او را در کنار رختخواب خود قرار می داد؛ حتی گاهی بدن او را می شست و در مواقعی شیر در کام او می ریخت و او را به سینه می فشرد. (1)

امام(ع) خود در این باره چنین می...

ادامه مطلب...

امیرالمؤمنین (ع) الگوی زهد و ساده زیستی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 11 دقیقه)

ساده‌زیستی علی (علیه السلام) الگویی برای رهبران جامعه

اگر گذاشته بودند که در پناه حکومت اسلامی، اگر گذاشته بودند که در حکومت اسلامی و در پناه اسلام، حکومت تشکیل بشود و مردم در پناه حکومت اسلامی باشند، این همه گرفتاریهایی که از برای ماها الآن هم پیش آمده است،...

ادامه مطلب...

تبیین ابعاد حکمرانی متعالی برسیره حکومتی علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 25 - 49 دقیقه)

در مطالعه و عمل مدیریت دولتی عناصر فرهنگی و دیگر عناصر بـومی، کـه ویـژه جوامـع خاص اند، باید مد نظر قرار گیرد. از طرفی، مدل هـای غـربی دیوان سـالاری و مـدیریت بـرای بســیاری از جوامــع در حـــال تـوســعه، اغـلــب، مشــکل آفــرین انــد و در بــیش تــر اوقــات پیش فرض...

ادامه مطلب...

رفق و مدارا در سیره‌ی سیاسی امام علی (ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 29 - 58 دقیقه)

1- مقدمه

چگونگی حفظ، تقویت و تحکیم روابط انسانی، در شرایطی که تنوع و اختلاف، ویژگی روشن گروه‌های انسانی است، سؤالی است که پاسخ‌های گوناگون بدان داده شده است. سیاست پژوهان غربی در تبیین الگوهای سیاسی مطلوب خویش در مدیریت جوامع بشری برگرفته از انسان مداری غربی، بر پرهیز از...

ادامه مطلب...

جلوه هایی ازشخصیت امام علی علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 9 - 17 دقیقه)


1) علی(ع) پرورش یافته مکتب پیامبر اکرم(ص) است
الف: دوران طفولیت امام (ع)
هنگامی که امام(ع) نوزاد بود، پیامبر گهواره او را در کنار رختخواب خود قرار می داد؛ حتی گاهی بدن او را می شست و در مواقعی شیر در کام او می ریخت و او را به سینه می فشرد. (1)

امام(ع) خود در این باره چنین می...

ادامه مطلب...

تجلي قرآن در سيره عملي امام علي عليه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 12 - 24 دقیقه)

پيوند قرآن و على(ع) چونان ژرف و استوار است كه مانند آن را در كسى ديگر نتوان جست. قرآن با روح و جان على(ع) آن گونه درآميخته كه وصف آن ميسّر نيست, قرآن بر على(ع) آن گونه تأثير گذاشت كه پس از پيامبر بر هيچ فرد ديگر تا آن حد تأثير نكرد و على نيز قرآن را آن سان شناخت و به آن عمل كرد كه پس از...

ادامه مطلب...

علی علیه السلام مدارمعرفت قرآنی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 10 - 19 دقیقه)
از آن روز که طنین وحی جان پیامبر(ص) را تسخیر کرد، هماره تن بی سایه او را مونسی همسایه بود، و روح شیفته و آسمانی او را همدمی آرامش می داد و یاری می نمود.

تاریخ با همه تنگ نظری ها در ثبت حقایق و با همه تاراجی که بر واقعیتهای ثبت شده روا...

ادامه مطلب...

آسيب‏ شناسى دين در سيره علوى

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 33 - 66 دقیقه)

دين به عنوان يك واقعيت، موضوع تحقيق‏ هاى گوناگون در هر يك از رشته‏ هاى مختلف علوم مى ‏باشد.تلاش‏ هاى علمى متكلمان، فيلسوفان، مورخان درباره دين و قلمرو آن ، بيانگر اين ادعاست.نوشتار حاضر با رويكرد جامعه‏ شناختى، تلاشى اندك در راستاى پاسخ به اين سؤال است كه «از منظر على عليه السلام چه عوامل و...

ادامه مطلب...

علی میزان عدالت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 10 - 20 دقیقه)

سخن گفتن، از واژة مقدس عدالت و عدالت خواهی که از رایج ترین واژه های قرآنی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی است، کاری دشوار و حساس و در عین حال، شیرین و آرام بخش است.

این مفهوم دلنشین اگر به طور صحیح تبیین و اجرا شود، طعم لذتبخش آن کام جهان بشریت را شیرین خواهد کرد. این کلمة زیبا بارها در...

ادامه مطلب...

سیره على (علیه السلام) در برخورد با مخالفان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 25 - 49 دقیقه)

خداوند متعال بر اساس علم بى پایان و حکمت بالغه خود راه سعادت و برنامه خوشبختى و رسیدن انسان را به کمال شایسته او، توسط پیامبر اکرم(ص) به مردم ابلاغ فرمود. اساس هدایت خداوند مبتنى بر رحمت، عفو، گذشت، عطوفت و مهربانى است و غضب و عذاب حالت استثنایى دارد و جز در موارد ناچارى از آن استفاده نمى شود. در...

ادامه مطلب...